Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problem

Side - 8. februar, 2014
Det meste af den oprindelige skov i Indonesien er allerede ryddet. Ifølge den indonesiske regering er palmeolie- og papirmasseproduktionen de største trusler mod landets regnskove. Illegal skovhugst er også fortsat et stort problem.

Skruppelløse virksomheder ødelægger de truede Sumatra-tigres hjem til fordel for store palmeolieplantager. De globale brands, vi kender og holder af, er en del af problemet, når de køber palmeolie fra de selskaber, hvis metoder truer orangutanger, elefanter og tigre. De store brands bærer et medansvar for ødelæggelserne af lokalbefolkningens levegrundlag og den indonesiske natur.

10. februar 2014 Regnskov ryddes for at gøre plads til nye palmeolieplantager i Riau, Indonesien.

Klimaet udsættes for kolossale udledninger af drivhusgasser, når Indonesiens regnskove ryddes. Store dele af regnskovene vokser oven på tørvearealer, der er op til 15 meter dybe og lagrer omkring 35 milliarder tons drivhusgasser. Drivhusgasserne frigives, når regnskoven ryddes, og tørvearealerne drænes og brændes af for at anlægge plantager. Skovrydningen har gjort Indonesien til verdens tredjestørste udleder af drivhusgas – kun overgået af USA og Kina. At redde Indonesiens regnskov er derfor et vigtigt skridt for at stoppe de globale klimaforandringer.

Hvert år bliver 620.000 hektar regnskov fældet i Indonesien, det svarer til et område på størrelse med Sjælland. Regnskovene ødelægges for at producere bl.a. papir til magasiner og blade, toiletpapir og emballage, og for at anlægge plantager med palmeolie, der anvendes i produkter som tandpasta, hårshampoo og chokolade.

I dag står Indonesien ved en skillevej: vil landet vælge fortsat at lade industrien drive rovdrift på regnskovene, eller vil det støtte op om et moratorium (et stop for skovrydning) og sikre beskyttelse af skovene med hjælp fra det internationale samfund?