Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Giftige kemikalier er en integreret del af vores dagligdag. De er i vores tøj, shampoo, møbler og ikke mindst i det elektroniske udstyr vi bruger overalt i vores hverdag. Ikke alle kemikalier er farlige, men vi ved desværre med sikkerhed, at en lang række kemikalier har meget alvorlige, dokumenterede effekter på miljø og mennesker. Alligevel omgiver vi os med tusindvis af disse farlige kemikalier, som ingen endnu kender de fulde konsekvenser af, hverken for mennesker eller miljø.

Elektronisk udstyr indeholder mange kemikalier og tungmetaller, som forurener miljøet både under produktion, brug og bortskaffelse. Der er risiko for skadevirkninger på forbrugerne, eksempelvis når kemikalier afdamper fra apparaterne under brug. Men kemikalierne gør endnu større skade på mennesker og miljø, når elektronikken er blevet til affald og skal bortskaffes.

I EU kalder man det elektroniske affald for WEEE (Waste from Electronic and Electrical Equipment). Da elektronisk affald indeholder mange skadelige stoffer, skal det oparbejdes hos særligt godkendte virksomheder, og må ikke eksporteres fra i-lande til u-lande.

Alligevel kan man dagligt se kolossale mængder elektronik, som ankommer til lande i eksempelvis Afrika. Her bliver de før eller siden bortskaffet under helt ukontrollerede former, ofte ved at blive brændt i små bål på lossepladser.

Tungmetallerne og kemikalierne ender på den måde i jorden og vandet, samt i de mennesker, der arbejder med at genbruge materialerne fra elektronikken.

Seneste

 

Searching for Green Electronics

Rapport/dokument | 5. marts, 2008 kl. 0:00

Greenpeace er gået på jagt efter den grønneste elektroniske produkt på markedet i 2007. 37 produkter blev kigget efter i sømmene i forhold til energieffektivitet, kemikalie-indhold og genanvendelighed.

DanWatch har været i Ghana og taget billeder

Billede | 22. februar, 2008 kl. 0:00

DanWatch har været i Ghana og taget billeder et af de steder, hvor elektronikaffald fra vesten havner - illegalt.

Toxic Tech: Not in our Backyard, full version

Rapport/dokument | 21. februar, 2008 kl. 0:00

Greenpeaces rapport ”Toxic Tech: Not in our Backyard” 8kort udgave) viser, at størstedelen af verdens elektronikaffald undslipper det myndighedsgodkendte, kontrollerede indsamlings- og genvindingssystem.

Toxic Tech: Not in our Backyard

Rapport/dokument | 21. februar, 2008 kl. 0:00

Greenpeaces rapport ”Toxic Tech: Not in our Backyard” viser, at størstedelen af verdens elektronikaffald undslipper det myndighedsgodkendte, kontrollerede indsamlings- og genvindingssystem.

Erik Albertsen fra Greenpeace Nordics danske

Billede | 18. februar, 2008 kl. 0:00

Erik Albertsen fra Greenpeace Nordics danske kontor var med i Nigeria, hvor et ødelagt tv med en gps-sender indsat af Greenpeace fandt vej til Lagos i Nigeria.

Greenpeaces "Guide To Greener Electronics", version 6

Rapport/dokument | 27. december, 2007 kl. 0:00

Elektronik-guiden rangordner verdens 18 førende producenter af mobiltelefoner, og som noget nyt også TV-apparater og spillekonsoller. Guiden rangordner virksomhederne i forhold til deres politik på udfasning af farlige kemikalier, returordninger,...

Til trods for

Billede | 15. november, 2007 kl. 0:00

Til trods for, at HELCOM har eksisteret i 30 år, er Østersøen det hav i verden, der har den største døde zone – i alt 100.000 kvm2 er nu uden ilt.

Greenpeace har testet 18 bærbare computere

Billede | 23. oktober, 2007 kl. 10:52

Greenpeace har testet 18 bærbare computere og testet dem for at række kemikalier. Resultatet af det omfattende studie var, at elektronik-producenterne endnu ikke har elimineret problematiske stoffer som PVC, herunder phthalater og en række...

Greenpeace har testet 18 bærebare computere

Billede | 23. oktober, 2007 kl. 0:00

Greenpeace har testet 18 bærebare computere bl.a. denne Apple Macbook, for at kortlægge indholdet af en række farlige kemikalier som tungmetaller, bromerede flammehæmmere og PVC. Resultaterne er blevet offentliggjort i rapporten "Toxic Chemicals...

Greenpeace har testet 18 komponenter i Apples

Billede | 12. september, 2007 kl. 1:00

Greenpeace har testet 18 komponenter i Apples nye iPhone. I halvdelen af tilfældene blev der fundet bromerede flammehæmmere, et stof, der kan skade reproduktionsevnen.

91 - 100 af 213 resultater.

Emner