Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 26. oktober, 2010
I stedet for at gå den politiske vej med lobbyarbejde og lignende, går Greenpeace direkte til kilden af problemet: Producenterne - de store multinationale virksomheder - og får dem til at tænke i mere ”grønne” og bæredygtige baner.

EU's forbud mod kemikalier

Greenpeace er godt tilfreds med, at EU har forbudt brugen af en række tungmetaller og kemikalier igennem det såkaldte RoHS-direktiv.

Det er dog langt fra tilstrækkeligt, hvis vi skal sikre vores planet, og derfor arbejder Greenpeace på at få endnu flere af de giftige kemikalier optaget på forbudslisten:

  • Al PVC-plastik
  • Alle bromerede flammehæmmere
  • Alle ftalater
  • En række yderligere kemikalier

EU's håndtering af farligt affald

På området for affaldshåndtering af elektronik har EU vedtaget bestemmelser, primært i form af det såkaldte WEEE-direktiv. Direktivet er på papiret et stort skridt fremad, men på det praktiske plan er der stadig langt før man kan tale om et velfungerende affaldssystem.

Greenpeace mener, at det skal kunne betale sig at tage ansvar, og at det skal være dyrt at løbe fra forpligtelserne! Et naturligt udgangspunkt vil mange mene, men ikke desto mindre en vanskelig øvelse i praksis. Greenpeace arbejder aktivt, for at gøre det økonomisk attraktivt for den enkelte virksomhed at være omhyggelig med at rydde op efter sig selv. 

I dag betaler elektronikproducenterne selv for bortskaffelsen af deres produkter. Men afregningen er den samme, hvad enten der er tale om et virkelig gennemtænkt produkt, som er giftfrit og let at genanvende, eller om der er tale om et dårligt designet, miljømæssigt skadeligt produkt.

Greenpeace arbejder for, at afregningen for affaldshåndteringen af deres produkter, afspejler den reelle forskel i omkostninger. En præcis afregning vil ikke alene gøre op med det åbenlyst urimelige i at få andre til at betale for eget svineri, men også give de innovative virksomheder en kontant fordel ved at tænke "grønt".

Greenpeace dokumenterer ulovligt affald

Greenpeace har i løbet af de sidste par år sporet farligt affald rundt i verden. På den måde har verdenssamfundet åbenlyst kunnet se, hvordan elektronisk skrot er blevet ulovligt eksporteret ud af EU, til fattige lande i Afrika og Asien, hvor man ofte afbrænder det farlige affald med katastrofale følger for miljø og mennesker.

Greenpeace har indsamlet affaldet og konfronteret virksomhederne med det. I 2008 tog et Greenpeace-team af sted til Ghana for at samle beviser og dokumentere, hvad der i virkeligheden sker med vores elektroniske affald.

Beviserne har gjort, at producenterne og myndighederne har strammet op på deres procedurer, for at hindre den skadelige affaldsstrøm.

Se Greenpeace-videon fra Ghana om elektronisk affald

Emner