Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 15. januar, 2016
Bekæmpelsen af udbredelsen af atomvåben er en hjørnesten i Greenpeace-arbejde. Vores oprindelse har rødder i protestgrupper imod tidlige amerikanske prøvesprængninger. I snart 40 år har Greenpeace gjort verden opmærksom på problemerne omkring atomvåben.

Rainbow Warrior blev bombet i havnen i Auckland New Zealand af spioner fra den franske efterretningstjeneste i 1985. Skibet var på turné i Stillehavet for bl.a. at forhindre, at den franske stat gennemførte atomprøvesprængninger. En person blev dræbt, fotografen Fernando Pereira. Den franske regering benægtede først, men erkendte senere sit ansvar og den franske forsvarsminister gik af.

Den 15. september 1971 begav en gruppe nordamerikanske fredsaktivister sig ud på en sejlads, i en gammel trawler med navnet Phyllis Cormack, fra Vancouver til en amerikansk testzone for atomvåben nær Amchitka i Alaska. Fredsaktivisterne blev anholdt af den amerikanske kystvagt, men pressen rapporterede om protesten og fire måneder senere opgav amerikanerne deres testserie. Greenpeace blev i denne sammenhæng officielt grundlagt.

Siden da har Greenpeace protesteret mod både atomkraft og atomvåben. Vi har leveret vidneberetninger fra testområder, udarbejdet videnskabeligt materiale om menneskelige og naturlige konsekvenser samt udført ikke-voldelige konfrontationer for at rette verdens opmærksomhed mod de store problemer atomvåben udgør.

I 1982 blev Greenpeace-skibet Sirius slæbt ud af havnen i Leningrad, efter at besætningen havde uddelt brochurer og opsendt flere tusinde balloner for at opfordre Sovjetunionen til at stoppe deres atomprøvesprængninger. Greenpeace har også demonstreret mod kinesiske atomprøvesprængninger på den Himmelske Freds plads i Beijing, og fløjet i ballon over Taj Mahal i protest mod indiske prøvesprængninger. I 1995 lukkede Greenpeace i to uger for produktionen af atomvåben på Aldermaston-fabrikken i Storbritannien.

Selv da agenter fra det franske efterretningsvæsen i 1985 sænkede Greenpeace-skibet Rainbow Warrior i den new zealandske Auckland havn, fortsatte vi protester og aktioner mod atomvåbennationer, transport af atomaffald, samt krigsskibe og ubåde, der både er atomdrevne og bevæbnede med atomvåben.

Siden Reagan i 1983 lancerede den første udgave af Star Wars under betegnelsen Strategic Defense Initiative, har USA brugt milliarder af dollars på udviklingen af forskellige anti-missilsystemer uden at opnå de store resultater. Greenpeace er imod Star Wars-projektet, da vi mener, det vil føre til et nyt atomvåbenkapløb og virke som en bremse på forhandlinger om nedrustning og våbenkontrol.

Yderligere er Greenpeace involveret i det internationale arbejde for en nedrustningsaftale, f.eks. traktaten om ikke-spredning af kernevåben. Denne traktat er den eneste juridisk bindende aftale, hvor de fleste af verdens lande har forpligtet sig på ikke-spredning og nedrustning. Men med de 30.000 resterende atomvåben i verden er der stadig lang vej, før end traktaten har nået sit fulde potentiale.