Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Bæredygtig fiskeri

Side - 20. september, 2010
75 procent af verdens fiskebestande er allerede - eller er på vej til - at blive overfisket. Samtidig døjer fiskeriet med store mængder bifangster af fx hajer, skildpadder og havfugle, piratfiskeri og ødelæggelse af koral og stenrev. Rækken af problemer for et fremtidig fiskeri er lang, men heldigvis er der også en lang række løsninger.

Bundtrawler på 650 meter

Overfiskeri er i dag den største trussel mod en lang række fiskebestande. Andre problemer spiller imidlertid også en vigtig rolle mængden af fisk i verdenshavene. Udvinding af ressourcer fra havet samt forurening udgør ligeledes en trussel.

Løsningerne ligger lige for. Heraf er oprettelsen af havreservater af essentiel betydning. Men havreservater løser ikke problemerne alene. De redskaber fiskerflåden i dag benytter sig af, må samtidig udskiftes med mere selektive redskaber. Dette modvirker samtidig den store mængde fisk, der smides døde tilbage i havet. Nogle redskaber må helt forbydes.

Greenpeace arbejder for en beskyttelse af verdenshavene i form af havreservater, hvor de overfiskede bestande og det hårdt pressede økosystem kan få et åndehul. I Danmark lægger vi meget vægt på, at regeringen bakker op om marinreservater og beskytter de såkaldte Natura 2000-områder fuldstændigt. Natura 2000-områderne er et netværk af områder, der er udpeget som særligt beskyttelsesværdige, fordi de huser en særlig følsom natur eller følsomt dyreliv. Samtidig kræver vi, at supermarkederne lever op til deres miljømæssige ansvar, og ikke sælger fisk og skaldyr, der stammer fra overfiskede bestande eller ubæredygtigt fiskeri, men sikre bæredygtige fisk- og skaldyrsprodukter.