Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 21. september, 2010
I 1986 blev der af den Internationale Hvalfangstkommission, IWC, udstedt et internationalt forbud mod kommercielt hvalfangst. I 1994 blev Sydhavet ved Antarktis udnævnt som hvalreservat. Det er selvfølgelig altafgørende, at disse beslutninger respekteres og opretholdes.

Aktivister fra Greenpeace protesterer foran New Zealands parlament mod IWCs forslag, der kan resultere i en genåbning for kommerciel hvalfangst.

Det internationale samarbejde har vist sig som vigtige løsninger mod kommerciel hvalfangst. Japan, Island og Norge har imidlertid modsat sig beslutningerne i IWC. På trods heraf er det vigtigt at man fastholder det internationale samarbejde.

Nationer der modsætter sig kommerciel hvalfangst må samtidig arbejde for, at tilbageværende kommercielle hvalfangernationer opgiver deres rovdrift på havets kæmper.