Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Beskyt Øresund

Side - 1. august, 2014
Øresund har siden 1932 været beskyttet imod fiskeri med bundtrawl, hvor tonstunge trawlskovle med et net imellem sig trækkes henover havbunden. Fraværet af bundtrawl har betydet at Øresund i dag er det mest artsrige og fiskerige farvand vi har i Danmark i dag. Der foregår stadig erhvervsfiskeri i Øresund, men blot med naturskånsomme redskaber som for eksempel garn.

Fiskere, forskere, turbåde og aktivister var alle samlet til protestsejlads i Københavns havn d. 28 marts.

 

Desværre har forskerne i de senere år oplevet, at de helt unikke havbundsdyr og bundsamfund i Øresund er ved at forsvinde. Der er derfor et akut behov for at beskytte Øresund og for forskning i årsagerne til problemerne.

I Øresund er havnaturen yderligere truet af omfattende udvindingen af sand og grus, som hvert år fjerner millioner af kubikmeter sand fra havbunden og ødelægger værdifuld natur og vigtige fiskebanker.

Øresund har også været udsat for ulovligt bundtrawlsfiskeri og farvandet lider under de samme problemer som de øvrige danske farvande. Blandt andet problemer med iltsvind og giftstoffer.

Havbunden er en hjørnesten i for Øresunds fantastiske fiskeliv, og ødelæggelsen må stoppes. Derfor mener Greenpeace, at Øresund skal beskyttes ved at området oprettes som et havreservat, og udvindingen af sand og grus skal standses.