Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Antarktis kan være forbillede for Arktis

Side - 9. maj, 2011
Arktis har brug for en hjælpende hånd. Truslen mod det sårbare miljø kommer fra klimaforandringer, forurening og nu også olieboringer.

Klokken på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise i under en tur til Grønland i 2010

Som det ser ud i dag er det arktiske miljøs skæbne i hænderne på kun ti lande, nemlig de lande, der grænser op til Arktis. Det er de samme lande, som har gavn af de ressourcer, der findes i Arktis. Det er disse ti lande, der egenhændigt kan bestemme, om det for eksempel skal være lovligt at hælde kemikalier i have, bore efter olie og fiske med bundtrawl.

Ved klodens modsatte pol har Antarktis siden 1998 været under beskyttelse af Madrid-protokollen, som er underskrevet af 43 lande og som blandt andet sikrer, at al aktivitet vurderes på dets påvirkning af miljøet før den tillades. Et tilsvarende initiativ kunne være en løsning på problemet i Arktis.

Det er tydeligt, at der er brug for, at ansvaret for det sårbare miljø i Arktis bør overlades til aktører, der ikke kun forholder sig til de økonomiske interesser i området, men som i stedet tager hensyn til Arktis’ miljø og natur. Indtil landene selv forpligter sig med en international aftale for beskyttelse af Arktis, må vi gøre hvad vi kan for at forhindre de multinationale olieselskaber i at presse miljøet endnu mere.