Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Antarktis kan være forbillede for Arktis

Side - 28. januar, 2016
Der er heldigvis løsninger på problemerne. Bekæmpelse af klimaforandringer, et stop for olieboringer, bæredygtigt fiskeri og international miljøbeskyttelse i Arktis, hvor havisen tidligere udgjorde en naturlig barriere.

Alternativer til olien

Klokken på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise i under en tur til Grønland i 2010

Al ny efterforskning efter fossile brændsler bør stoppes. Oliboringer i sårbare arktiske farvande er ingen undtagelse. Heldigvis er der godt gang i den grønne omstilling rundt om i verden. Hvor produktionen af elektricitet relativt enkelt kan erstattes med vind- og solenergi, er der andre udfordringer for energien til transport.

Hvor langt de fleste biler i dag kører på benzin og diesel fra olie, så er der de seneste år gjort store fremskridt med elbiler. Tranport med fly og shipping er ligeledes syndere, når det kommer til et højt olieforbrug. Her er det også nødvendigt, at energi fra fossile brændsler fases ud over de næste årtier.

Fortsat udvikling og arbejdspladser i Grønland kan ikke komme fra olieindustrien. Der er heldigvis alternativer: bæredygtigt fiskeri, øget turisme, udvinding af mineraler under hensyn til miljøet er nogle eksempler.

Havreservater

Truslerne mod det sårbare, arktiske havmiljø er mange: forurening, klimaforandringer, olieboringer og fiskeri. Indførelsen af havreservater fri for ressourceudvinding og fiskeri har vist sig som et effektivt og værdifuldt redskab. Effektivt fordi havreservater har vist sig, at gøre økosystemet mere modstandsdygtig overfor den samlede mængde af trusler, hvis større strategiske områder beskyttes. Værdifuldt fordi havreservater har vist sig at producere en spillover effekt til omkringliggende områder, hvor der fx kan fiskes bæredygtigt.

I Arktis har videnskaben udpeget en række områder, der på grund af deres vigtige betydning for dyr- og planteliv bør beskyttes. Reel beskyttelse af disse områder vil hjælpe økosystemet i farvandene i de arktiske kystlande til bedre at modstå indvirkningerne fra de mange trusler.

Nordpolen: et globalt naturreservat

Det ubeboede område omkring Nordpolen er internationalt farvand udenfor national jurisdiktion, der ifølge FN ejes af os alle sammen. Men i FN kan tilstødende lande gøre krav på havbund og undergrund, og dermed de ressourcer der måtte findes under vandet. Både Danmark, Canada og Rusland har indgivet krav til på området.

Selvom FN skulle tildele Danmark, Canada og Rusland en bid af kagen, så bør Nordpolen udpeges til et global naturreservat, hvor alle lande fraskriver sig retten til ressourceudvinding.