Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problemet

Olieboringer i Arktis er ekstremt risikable

Side - 9. maj, 2011
Den pris, som naturen og muligvis de folk, der bor i og omkring Arktis skal betale for olieselskabernes mål om at vride de sidste sorte dråber ud af kloden, kan blive vanvittig høj. Olieboringer er ekstremt risikable i Arktis’ isfyldte, kolde og fjerntliggende farvand.

For det første er risikoen for, at ulykken overhovedet sker, større på grund af havis og isbjerge. Da det skotske olieselskab Cairn prøveborede efter olie ud for Grønlands vestkyst i 2011, så måtte man fjerne et isbjerg om dagen, fordi de var på kollisionskurs med boreplatformene.

 


For det andet, så er muligheden for at bremse en oliebrønd, der lækker, som vi for eksempel så i den Mexicanske Golf i 2010, ifølge olieselskabernes egne beredskabsplaner lig nul, når isen kommer.  Der er kun korte perioder i løbet af året, hvor havet er isfrit, og det er fysisk muligt at komme til at bore. Hvis der sker et udslip lige før isen lukker alt til henover vinteren, så vil olien pumpe ud i vandet under isen, indtil sommeren kommer og isen smelter, så det igen er muligt at nå havbunden og arbejde med at lukke brønden.

 

For det tredje er eksperter enige om, at det er tæt på umuligt at rydde op efter et olieudslip i Arktis. I varmere egne kan olien lettere fordampe af sig selv og der er bakterier i vandet, der hjælper med til at nedbryde olien fra vandet. Men de muligheder findes ikke i det kolde nord.

Når olien at blive smurt ind i isflager og isbjerge, så er den eneste løsning fysisk at fjerne olien med eksempelvis koste og skovle, som man blandt andet kan se på denne illustration fra Shells beredskabsplan for boringerne nord for Alaska. Derudover er det vanskeligt helt fysisk at komme til de fjerntliggende olieområder med beredskab på grund af den geografiske beliggenhed langt fra større havne.
 
Selv, hvis der ikke bliver fundet olie, er olieboringer risikable for det arktiske havmiljø. I jagten på disse sidste dråber olie udledes skadelige kemikalier i havet; kemikalier, hvis effekt på det arktiske havmiljø er ukendte, og som derfor kan have store konsekvenser for det lokale plante- og dyreliv. Ved Cairns prøveboringer i Grønland i 2011 udledte blot én af de fem prøveboringer flere rødlistede kemikalier end alle de norske og danske olieboringer på et år tilsammen.
Et olieudslip i Arktis vil være en miljømæssig katastrofe, der vil skade Arktis ganske alvorligt. Både miljø, fiskeri og økonomi vil være hårdt ramt i mange år frem og konsekvenserne for de mennesker, der lever omkring det arktiske ocean vil være uoverskuelige.

På dette kort kan du se, hvor olieselskaberne opererer, deres historie og den risiko, de løber:Se Arctic oil threats på et større kort