Problemer | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problemer

Side - 15. april, 2010
Problemerne forbundet med GMO er alvorlige. Fra usikre fødevarer over trusler mod økosystemet til øget pesticidforbrug samt resistens overfor antibiotika. Problemerne tårner sig op, men fordelene hastigt visner bort.

GMO-majs: Et farligt eksperiment

Usikre fødevarer

Gensplejsning er en meget tilfældig teknologi, der resulterer i, at gensekvenser ender vilkårlige steder i plantens arvemasse. Resultatet er, at GMO-planterne udviser uønskede og uforudsete egenskaber. Flere af de GMO EU har godkendt til brug i Danmark, er godkendt på højst usikkert grundlag. Ofte bliver de lovpligtige vurderinger af risici forbundet med brugen af GMO slet ikke gennemført.

I de tilfælde hvor der er gennemført forsøg med fodring af dyr med GMO-foder, har dyrene udvist en lang række afvigelser som vægttab, ændringer i vitale organer, og tegn på forgiftning. Det er oplysninger, der kun har set dagens lys, fordi Greenpeace i flere tilfælde gik rettens vej, for at få adgang til de hemmeligholdte data fra forsøgene med GMO-fodring af dyr. Miljøet og forbrugerne har derfor lige stor interesse i, at GMO ikke udsættes i naturen.

Ødelæggelse af økosystemer

Man har fra en lang række lande set, hvordan GMO-dyrkning har medført et øget forbrug af sprøjtegift i landbruget. Langt hovedparten af de GMO der dyrkes i verden i dag er gensplejset til at kunne overleve sprøjtning med ukrudtgift. Konsekvensen er at der sprøjtes mere. Den megen ukrudtsgift i GMO-markerne har medført at ukrudtet nu i stort omfang også kan tåle ukrudtsgiften. Denne "super-ukrudt" mindsker høstudbyttet yderligere og betyder, at der anvendes endnu højere koncentrationer af ukrudtsgift.

Et fly sprøjter en argentinsk sojamark mod 'super-ukrudt'.

Problemet er, at selv om GMO tydeligvis ikke virker, skal de store kemi-koncerner stadigvæk have omsat deres milliard-investeringer i GMO. Og de vil gøre hvad som helst, for at få solgt deres produkt. Deres forretning er tilmed ekstra profitabel, idet de ikke kun tjener penge på GMO-såsæd, men også på salg af den tilhørende sprøjtegift.

GMO dumpes i u-lande

GMO, som har været en fiasko i vesten, markedføres nu til ulandene. I mange ulande er vilkårene for landbrug vanskeligere end for os i Danmark. I troperne trues landbrugene nu yderligere af de klimaforandringer, som især skyldes de industrialiserede landes høje energiforbrug og udslip af drivhusgasser. Denne barske virkelighed udnytter kemi-giganter som bl.a. BASF og Monsanto, som har patent på GMO-afgrøderne. De GMO-afgrøder som ikke har øget udbyttet i vesten bliver nu dumpet i ulande under den falske påstand, at GMO ville øge væksten i deres landbrug eksplosivt.

 

Tags