Greenpeace Finland

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

Greenpeace består av Greenpeace International och 28 regionala föreningar. I Finland arbetar vi som en del av Greenpeace Norden. Vårt verksamhetsområde är hela Norden och vi har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Bekanta dig med vårt arbete i Norden på svenska.

I Finland vi arbetar för att...

-Skydda gammelskogarna
-Stoppa klimatförändringarna
-Stoppa kapprustningen
-Avveckla kärnkraften

Forskning och utveckling


Greenpeace arbete vilar på en fast vetenskaplig grund. Tillgång till vetenskaplig expertis och egna laboratorieresurser säkerställer en hög kompetens i allt vi gör. Greenpeace publicerar vetenskapliga studier och rapporter som beskriver den miljöförstöring jorden utsätts för och dess bakomliggande orsaker.

Opinionsbildning


Greenpeace mobiliserar den allmänna opinionen för att öka pressen på samhällets makthavare så att de fattar för miljön kloka beslut. En massiv folklig opinion är den snabbaste och effektivaste vägen att få förändringar till stånd. Genom att informera och uppmana till handling antingen som konsumenter, aktieägare eller opinionsbildare försöker vi bredda vårt kampanjarbete och engagera inte bara våra egna supporters utan hela allmänheten.

Dialog med makthavare


Greenpeace håller dialogen öppen med makthavare i riksdag, regering, myndigheter och företag. Vi deltar aktivt i konferenser och möten som behandlar de miljöfrågor vi arbetar med. Vi har också informella kontakter med samhällets beslutsfattare för att klargöra våra ståndpunkter och påverka deras åsikter och handlande.

Direkta aktioner


Greenpeace går från ord till handling. Genom konfrontativa och kreativa direkta aktioner riktar vi uppmärksamheten mot övergrepp mot miljön och visar på de goda alternativ som finns.


Läs mera

Läs mera om Greenpeace på svenska www.greenpeace.se
eller på finska www.greenpeace.fi/greenpeace