Централата, свързвана с Христо Ковачки, беше принудително затворена, защото не може да спазва изискванията на закона

ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград
© „Грийнпийс“ – България / Деннис Тодоров

Как активните жители на Димитровград успяха да се преборят с ТЕЦ „Марица 3“?

Когато миналата година Димитровград се задушаваше в облаци от серен диоксид и въглищен прах и няколко десетки граждани излязоха по улиците на града с плакати „Кой замърси въздуха?“ и „Убивате ни бавно!“, едва ли някой можеше да предвиди докъде ще доведе това. Осем месеца след този протест срещу замърсяването от местната въглищна централа, свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, ТЕЦ „Марица 3“ е принудително затворена, защото старата ѝ и лошо поддържана инсталация не може да изпълни изискванията в закона и в собственото ѝ разрешително.

Димитровградчани доказаха и продължават да доказват, че с много упоритост, постоянство и структурирани действия може да бъде постигнат успех, дори и в неравна битка срещу сериозни олигархични интереси в тежка бюрократична среда. Те организираха протести, сигнализираха институциите, участваха в публични срещи с всички заинтересовани страни, говориха пред медии и не спряха, докато не доведоха министъра на околната среда и водите под комините на ТЕЦ „Марица 3“. Те не позволяват средата да ги обезсърчи, а напротив – търсят всички възможни начини да ѝ повлияят и да поставят институциите в положение, в което не могат повече да си затварят очите.

Димитровградчани в битката им за чист въздух и чиста околна среда.
Димитровградчани в битката им за чист въздух и чиста околна среда. © Ники Матанов

Какъв е конкретният казус със замърсяването, какви действия предприемат местните и до какви резултати довеждат – прочетете в следващите редове. 

Какво се случва в Димитровград?

От май 2021 г. жителите на Димитровград често са обгазявани със серен диоксид. Този период съвпада с пускането в експлоатация на ТЕЦ „Марица 3“, която дотогава е част от студения резерв на страната. До края на календарната година са регистрирани 29 превишения на средночасовата пределно допустима норма за концентрация на серен диоксид от 350 µg/m3 и е надвишен общият брой допустими превишения за една календарна година, чийто брой е 24. Именно за нарушение на тази норма преди няколко дни Съдът на Европейския съюз постанови решение срещу България по дело от 2019 г. и ясно напомни, че не може да има компромиси с човешкото здраве.

Информацията за превишенията е от писмо от директора на РИОСВ – Хасково, в което са изложени и неоспорими обстоятелства, че замърсяването със серен диоксид на територията на община Димитровград, както и по-голямата част от превишенията на нормите за този замърсител, са причинени пряко от производствената дейност на ТЕЦ „Марица 3“.

ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград
ТЕЦ „Марица 3“, изглед от въздуха. © „Грийнпийс“ – България

Отпорът на местните жители – първи протест и сезиране на отговорните институции

Обезпокоени от проблемите със серния диоксид и финия въглищен прах, който посипва града, в началото на октомври група местни жители създават неформалното гражданско обединение „Дишай, Димитровград“. То следва примера на вече съществуващи групи като „Дишай, Перник“, „Дишай, Девня“, „Дишай Добруджа“, които формират движение за чист въздух в България. Само няколко дни по-късно димитровградчани организират първия протест в града, който събира множество хора зад искането за чист въздух и чиста околна среда.

След протеста местните създават онлайн пространство (публична фейсбук група), в която да споделят новини и позиции по казуса. Само за няколко дни към групата се присъединяват над 1000 души. Следват поредица от писмени сигнали от „Дишай, Димитровград“ към Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Хасково. Подобно действие е изключително важно, тъй като в детайлните отговори на инспекцията те получават ценна официална информация, която използват за своите бъдещи действия.

Нов директор на РИОСВ – Хасково, втори протест и среща в Областна администрация Хасково

Смяната на директора на регионалната инспекция дава нов тласък на събитията – местните жители осъществяват среща с екипа на РИОСВ. Личният контакт със служителите сериозно улеснява бъдещата комуникация и заставя директора и подчинените му да бъдат по-отговорни и да спазват своите обещания към гражданите.

Обгазяванията на града със серен диоксид и въглищен прах обаче продължават, което води до втори голям протест на жителите на Димитровград. Любопитното е, че когато се обявява протестът, от централата съобщават, че затварят за ремонт точно в деня преди събитието. Все пак протестът се състои, шествието затваря главни улици и булеварди и завършва пред ТЕЦ „Марица 3“, където никой не излиза да отговори на въпросите на протестиращите.

Вследствие на протестните действия се провежда среща между директора на РИОСВ – Хасково и служебния министър Асен Личев. В резултат от това, „Дишай, Димитровград“ получават дълго официално писмо от регионалната инспекция, в което са описани детайлно всички предприети действия. Освен това по нареждане на министъра е насрочена широка публична среща в Областната администрация в Хасково, на която присъстват представители на Изпълнителната агенция по околна среда, РИОСВ – Хасково, „Дишай, Димитровград“, ТЕЦ „Марица 3“, община Димитровград, „Грийнпийс“ – България, областният управител на Хасково и медии. Макар че много от съществените въпроси не получават отговор, на срещата се случват две много важни неща. Първо, „Дишай, Димитровград“ защитават убедително и с аргументи позициите си. Второ, представител на централата прави показателно изказване за технологията, по която тя работи: „…като най-добра налична техника вече тази технология е изчерпана, просто е изчерпана…Това, което правим, го правим с цел да изстискаме всичко от тази инсталация и тази технология…“

Въпреки тази фрапантна декларация, от централата се опитват да прехвърлят вината за замърсяването на околната среда върху гражданите с аргумента, че те обжалват искането за актуализация на комплексното разрешително, което позволява на централата да работи по нормите, заложени през 2016 г. Обжалването обаче е право на гражданите, които плащат цената на замърсяването на въздуха с влошеното си здраве и качество на живот, да оспорват актове, които считат, че не им гарантират в необходимата степен здравословна околна среда.

Какъв е казусът с комплексното разрешително и защо местните обжалват решението за неговата актуализация?

Обжалването на разрешителното само по себе си не спира експлоатацията на инсталацията и докато не влезе в сила новото разрешително, инсталацията работи спрямо условията на старото. След 17 август 2021 г. обаче инсталациите за изгаряне на въглища могат да работят само ако разрешителните им отговарят на новите екологични правила и ако самите инсталации могат да спазват поставените условия. Това означава, че ТЕЦ „Марица 3“ има нужда от актуализация на разрешителното, така че то да отговаря на новите Заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации (Заключения за НДНТ за ГГИ), но и следва да докаже, че инсталацията ѝ отговаря на тези условия – т.е. може да работи в съответствие с новите изисквания при нормални експлоатационни условия. С други думи, след 17 август 2021 г. централата изобщо не е трябвало да работи, ако не отговаря и на двете условия едновременно – да има актуализирано разрешително (решението за актуализация е обявено на 26 октомври 2021 г.) и да спазва нормите.

ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград
За периода 17 август 2021 – 26 октомври 2021 ТЕЦ „Марица 3“ работи без да има актуализирано разрешително. © „Грийнпийс“ – България

Освен това, за инсталации с капацитет като този на ТЕЦ „Марица 3“ Заключенията за НДНТ за ГГИ задават средногодишна норма за серен диоксид в диапазона от 10–130 mg/Nm3. Актуализираното разрешение обаче налага норма за серен диоксид от 320 mg/Nm3 – повече от два пъти по-висока от горния праг. Тази норма е изключение, което националните органи могат да предоставят на горивни инсталации, специално проектирани да изгарят местни горива. В случая обаче на ТЕЦ „Марица 3“ е разрешено да изгаря биомаса заедно с местните лигнитни въглища, което очевидно не отговаря на горното условие. Това мотивира местните да обжалват актуализацията на разрешителното и да искат в него да бъдат заложени по-стриктните изисквания за нормите на серен диоксид.

Ново управление на страната и нов ход на събитията

След срещата в Областната администрация в Хасково централата завършва ремонта си, но след възстановяване на дейността отново започва да задушава града със серен диоксид и въглищен прах. Впоследствие започват поредица от периоди, в които централата не работи. Очаквайки развитие по жалбата за комплексното разрешително, „Дишай, Димитровград“ канят новия министър на околната среда и водите Борислав Сандов на среща в града, на която да разкажат за проблемите, причинени от предприятието. Министърът се отзовава и научава от първо лице за казусите, свързани със замърсяването в резултат от работата на ТЕЦ „Марица 3“.

ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград
Среща на местните хора с Борислав Сандов в близост до ТЕЦ „Марица 3“. © „Дишай, Димитровград“

В крайна сметка активните действия на местните дават резултат – през месец април РИОСВ – Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха. Инспекцията издава принудителна административна мярка за спиране на горивната инсталация. Решението е след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието. Друг основен аргумент на екоинспекцията е, че от май до декември 2021 г. в РИОСВ – Хасково са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ „Марица 3“, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала. Това е още едно потвърждение, че има смисъл от активната гражданска позиция и сигнализирането на отговорните институции.

Битката на Давид срещу Голиат продължава в бригадирския град

Битката на местните за правото на чист въздух и чиста околна среда обаче не е приключила. Опитите на ТЕЦ „Марица 3“ да възобнови работа засега срещат отпор в съда, който на първа инстанция потвърди мярката за затварянето на централата до привеждането ѝ в състояние, в което да е способна да изпълнява изискванията. Министър Сандов нарече „имитационен ремонт“ онова, което от централата използват като аргумент да възобновят дейност.

Мобилизираният заедно със синдикатите протест на работниците от ТЕЦ „Марица 3“ създава изкуствено противопоставяне между хората чрез невъзможния избор между работни места и здравословна околна среда. Докато България продължава да разчита на морално остарели и замърсяващи въглищни мощности за производството на енергия, много местни общности ще бъдат в плен на този невъзможен избор. Енергиен преход към възобновяеми източници е най-доброто решение на много проблеми – в Димитровград и не само.