Най-старата хижа в страната се сдоби с фотоволтаична система

Курсисти, обучаващи се за монтьори на фотоволтаици, екипи на „Грийнпийс“ – България, „Център за енергийни решения“ и хижари пред хижа „Скакавица“

Хижа „Скакавица“ вече сама произвежда електричество от слънцето! Сградата разполага с 16 фотоволтаични панела с площ около 26 кв. м. и с обща генерираща мощност 4,96 kWp. Те бяха монтирани от 8 курсисти от обучението на „Грийнпийс“ – България и Сдружение „Център за енергийни решения“ за монтьори на фотоволтаични централи.

Новото оборудване на хижата ще подсигури електричество за най-важните нужди: хладилници и фризери, осветление, комуникационни връзки, горелки за пелетните котли. Освен в полза на хижата, инсталирането му беше и с цел да обогати познанията на курсистите с реална практическа работа в края на обучението.
То започна през пролетта, като премина през теоретично обучение и упражнения в Соларната лаборатория в Професионалната гимназия в Бобов дол, а сега предстои финален теоретичен изпит. Завършилите курса успешно ще получат професионална квалификация по част от професия „Монтьор на фотоволтаични инсталации“.

Калин Начев, един от курсистите, повече от 10 години се занимава с реконструкция на електроповоди, подмяна на мрежи с ниско напрежение и ремонти на домашни електроинсталации. Той споделя, че въпреки че не за първи път се сблъсква с фотоволтаични инсталации, за да се следят всички иновации, е необходима много практика и се радва, че е имал възможност да се включи в курса.

Калин допълва, че се надява професионалните му възможности да се увеличат, както и че с фотоволтаици „… можеш да си абсолютно енергийно независим. Сега нямам такава инсталация, но една от мечтите ми е малка спретната къщурка в планински район с фотоволтаици, малък ветрогенератор и малка водна турбинка.

Калин Начев пред хижа „Скакавица“

Хижа Скакавица не е малка, но със сигурност е спретната и добре обезпечена технологично. Към настоящите системи – соларни колектори и пелетни котли за подгряване на вода екипът курсисти и обучители от Центъра за енергийни решения добавиха панелите, които вече функционират.

В слънчев ден фотоволтаичният генератор ще произвежда до 20 kWh електричество. Генерираната електроенергия ще се използва за моментната консумация през деня, а излишното неизползвано електричество ще се съхранява в акумулаторен блок, който ще осигурява електрозахранване през тъмната част от денонощието. Към системата са добавени и 8 броя акумулатори най-висок клас AGM за дълбок разряд. Те са свързани на 48V напрежение и могат да съхраняват близо 30 kWh енергия.

Монтиране на фотоволтаици на хижа „Скакавица“

Любомир Кирилов, също курсист, има собствена фирма за изграждане на соларни и други отоплителни инсталации от над 12 години. Казва, че е научил много и се надява да приложи новите познания в собствената си дейност.
А защо започва да се занимава с това? Споделя, че още преди години доста клиенти са ме търсили за инсталации на фотоволтаични системи за къщи до 5kW.

Това го кара да развие бизнеса си и в тази посока, а като благоприятен фактор посочва развитието на технологиите и значителния спад в цените за крайните потребители. Самият Любомир вече планира да си инсталира такава система у дома. А говорейки за дома – синът му Боби е през цялото време на хижата и помага с работата, и скоро, ако иска, той ще поеме семейната фирма да я развива.

Любомир Кирилов до хижа „Скакавица“

Курсът е част от кампанията на „Грийнпийс“ – България за енергиен преход отвъд въглищата. Фокусът ѝ е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въглищата, и участието на хората в този процес. Именно затова курсът се организира в близост до територията на ТЕЦ „Бобов дол“, която е една от най-старите и замърсяващи инсталации в страната.

Хижа „Скакавица“ е втората след „Тъжа, която получава подобна система за възобновяема енергия от екипа на „Грийнпийс“ – България и Сдружение Център за енергийни решения“.

Инсталирането на фотоволтаичната система на хижа Скакавица“ се случва само седмица преди началото на фестивала Заедно за климата“. Той ще се състои на 11, 12 и 13 октомври в друг въглищен град Перник, където се намира ТЕЦ Република“. Целта на фестивала е да представи възможните решения на проблемите свързани със замърсяването от въглища. Повече информация: https://www.facebook.com/events/760820151035862/