Освен мнения по няколко на брой намерения на въглищни централи да изгарят отпадъци и биомаса, в последния месец участвахме и в общественото обсъждане на законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Той твърди, че ще наложи задължително изискване върху инсталации за изгаряне на неопасни отпадъци, както и за експериментално горене на опасни и неопасни отпадъци, задължително да се прави анализ на въздействието им върху здравето на хората и околната среда.

Предложението беше прието на първо четене, но сега предстои второ. С нашата позиция  изразяваме важни аргументи и коментари. Ако искаме мерките да имат ефект, е важно тези коментари да бъдат взети под внимание и да бъдат отразени. 

Предвид настоящата кризисна ситуация, не е ясно как ще се развие процедурата, но това не отменя валидността на нашето становище. Текущото предложение, идва от представители в Парламента и е стъпка в правилната посока. За съжаление обаче няма да окаже търсения значителен ефект спрямо проблемите при изгарянето на отпадъци в големи инсталации. 

Буди тревога, че предложената редакция на закона няма да има ефект спрямо вече одобрени проекти за изгаряне на отпадъци и такива, чиито процедури са почти завършени без да е оценено въздействието върху общественото здраве и околната среда. 

До момента три големи горивни инсталации са заявили и/или получили разрешение за изгаряне на отпадъци – ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД и „Топлофикация – Сливен“ ЕАД. Поради тази причина и едно от предложенията ни е законопроектът да обхване и тези проекти.

През изминалата 2019 г. обществеността на много места в страната – Бобов дол, Големо село, Перник, Сливен, Гълъбово, Русе – беше разтревожена от опасенията, че инсталации, намиращи се в самите населени места или в непосредствена близост до тях, изгарят отпадъци. Стана ясно, че на някои места дейността е извършвана с разрешение, но на други изгарянето на отпадъци е било без разрешение. В последната категория изглежда попадат случаите на т.нар. „експериментално изгаряне“, което е било разрешавано без каквото и да било участие и допитване до обществеността.

Във връзка с досега извършеното изгаряне на отпадъци и въздействието му върху околната среда и здравето е налице огромен дефицит на доверие сред гражданите. Проблемът е толкова тежък, че дори бе свързан с националната сигурност.

Само с открити и своевременни действия можем да върнем разрушаваното в продължение на години доверие. Единственият начин за запълване на този дефицит на доверие засяга следващото ни предложение. А именно: да се изготви доклад на министъра на околната среда и водите с участието на външни експерти и да се подложи на широко обществено обсъждане. Трябва да имаме предвид, че обществената чувствителност по въпроса се увеличава неимоверно и в бъдеще няма да е лесно да бъдат неглижирани и прикривани дейностите по изгаряне на отпадъците. 

Крайно време е да се действа решително. 

#ОстанетеБудни


Ако се интересувате от темата можете да посетите уебинара ни на тема: Изгарянето на отпадъци в тецове – проблеми и решения. Този понеделник, 30.03, от 17ч.