Освен че тази година Професионалната гимназия по техника и енергетика (ПГТЕ) „Христо Ботев“ – Перник навършва 100 години, училището въвежда и нова специалност – „Възобновяеми енергийни източници“. Това е важна крачка напред в енергийния преход на град Перник.

За началото на миналата учебна година изградихме соларна лаборатория в Професионалната гимназия, за да могат учениците на практика да се обучават как се произвежда топлинна енергия от слънцето без замърсяване на въздуха, което е традиционно за Перник. Тази технология не отделя и парникови емисии и така щади климата.

През зимата подарихме и светъл стенопис на учениците и учителите, за да бъдат по-приятни практическите занимания в лабораторията. Рисуването поверихме на талантливата Точка.

Досега в лабораторията се обучаваха ученици от специалност „Топлотехника“. От следващата учебна година, 2022/2023, тя ще бъде заместена от новата специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Приемът започва от 5 юли. Програмата включва не само теория и практика в лабораторията за производство енергия от слънцето, но се изучават и възможностите за използване на силата на вятъра, водата, геотермалната енергия.

Инициативата за промяната е изцяло на екипа на училището. Похвално е, че от ПГТЕ „Христо Ботев“ не се задоволиха само с изградената от нас соларна лаборатория, а продължават да надграждат учебния план, за да се превърнат учениците им в отлично подготвени специалисти, без които енергийният преход е немислим.

Надяваме се тази соларна лаборатория и още повече новата специалност „Възобновяеми енергийни източници“ да послужат за пример и вдъхновение и на други училища в страната!

Откриване на соларна лаборатория в Перник
Ученици от ПГТЕ „Христо Ботев“ на откриването на соларната лаборатория в училището, септември 2021 г. © "Грийнпийс" / Иван Дончев
Откриване на соларна лаборатория в Перник
Снимка на част от оборудването, септември 2021 г.. © „Грийнпийс“ / Иван Дончев