Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

© Guillaume Bression / Greenpeace

Експерти от екипа на „Грийнпийс“ – България, „Зелени закони“ и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна (ОЦОСУР) работихме усилено за разработването на законодателни промени на Закона за енергията от възобновяеми източници. Предложените текстове дават правото на хората да се обединяват в така наречените енергийни общности, както и възможността на всеки краен потребител, бил той индивидуално лице или енергийна общност, да има възможност да продава излишъците от произведена електрическа енергия от възобновяеми източници за собствена консумация към ЕРП или на свободния пазар.

Стимулирането на произвеждащи потребители (т.нар. просюмъри) и енергийните общности е важно, за да се гарантира енергийната сигурност и независимост, както и за да се постигнат целите за опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата. Насърчаването на произвеждащите потребители и енергийните общности ще повиши стандарта на живот на хората, ще намали разходите им за електричество и ще им позволи да инвестират в енергийна ефективност. Тези процеси ще дадат власт в ръцете на обикновения човек и ще отпушат инвестициите на местно ниво.

Законовото предложение също така представлява и адекватно решение за справянето с енергийната бедност и нуждата от ежегодно закупуване на все по-скъпо струващи твърди горива.

В текстовете са включени различни мерки за подпомагане на хора да произвеждат сами или в общности енергия от възобновяеми източници. Част от тях са свързани с облекчителни процедури по приъединяване към електрическата мрежа, премахване на административни пречки и финасови възможности за подпомагане.

Научете повече, като свалите предложените текстове в PDF:

Тук можете да прочетете и Закона за енергията от възобновяеми източници с отбелязаните предложения за промени.