Водата, енергията и климатичните промени са взаимосвързани. Водата е ключов ресурс за производството на електроенергия, но в същото време при изгарянето на изкопаеми горива в атмосферата се отделя въглероден диоксид (CO2), чийто парников ефект предизвиква климатични промени и нарушения във водния цикъл. Въглищата са най-големият причинител на антропогенното изменение на климата по целия свят —  при изгарянето им се генерира една трета от емисиите на CO2 от човешка дейност. Следователно, навременното поетапно прекратяване на електроенергийното производство, базирано на въглищата, е от решаващо значение за забавяне на климатичните промени и за предотвратяване на глобална екологична катастрофа.

В същото време българската енергийна система все още е силно зависима от изкопаемите горива, като на въглищата принадлежат 40-60% от общото производство на електроенергия. Без обявена дата за поетапно прекратяване на използването на въглища и с Интегриран национален план за енергетика и климат (ИНПЕК), в който липсва сериозна амбиция за преход, ключовите заинтересовани страни настояват да се разчита на въглищата като местен наличен ресурс и след 2030 г., както и за продължаване на зависимостта от изкопаеми горива до 2050 г.

„Грийнпийс“ — България представя новаторско проучване на въздействията от климатичните промени и производството на енергия върху наличието на водни ресурси за хората и екосистемите в басейна на река Марица, чиито източни части се считат за „сърцето на енергетиката в България“. Това проучване се провежда от интердисциплинарен изследователски екип от Института по екологични науки (ИЕН) на Факултета по природни науки в университета в Лайден, Нидерландия.

Констатациите показват категорично, че ако България следва настоящия Интегриран план за енергетика и климат на правителството, със заложените в него предпоставки за дълго отлагане на старта на постепенното премахване на въглищата, това ще допринесе значително за недостига на вода в региона — много повече, отколкото самите климатични промени до 2050 г. Продължаващата експлоатация на комплекса „Марица изток“ в бъдеще може да предизвика сериозен воден недостиг.

или

Корица на доклада „Неутолимата жажда на енергетиката“
Корица на доклада „Неутолимата жажда на енергетиката“, българска версия, юли 2021 г. Автори: „Грийнпийс“ – България / Институт по екологични науки при Факултет по природни науки, Лайденски университет Редактор: Меглена Антонова, Десислава Микова. Коректор: Павлина Върбанова Снимки: Иван Дончев, Деннис Тодоров. Дизайн: Елина Бучукова. © „Грийнпийс“ – България