ДО:

ПП „Продължаваме промяната“
Коалиция „ГЕРБ-СДС“
Движение за права и свободи
Коалиция „БСП за България“
ПП „Има такъв народ“
„Демократична България“ – Обединение

КОПИЕ ДО:

г-н Румен Радев,
Президент на Република България

г-н Стефан Янев,
Служебен министър-председател
на Република България

г-н Атанас Пеканов,
Служебен заместник министър-председател
на Република България

Дипломатическите представителства в България
Представителството на Европейската комисия в България
Представителството на Европейския парламент в България

Министерство на финансите
Министерство на околната среда и водите
Министерство на енергетиката
Министерство на икономиката
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на туризма
Министерство на образованието и науката
Министерство на здравеопазването
Държавна агенция за научни изследвания и иновации
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Икономически и социален съвет
Медиите

Позиция на коалиция „За зелен рестарт“ – MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ – България и „Институт Кръгова Икономика“ – до политическите партии от 47-то Народно събрание

Уважаеми дами и господа,

Създаването на Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация е възможност за ускорено устойчиво икономическо развитие на България

Завършилата преди броени дни 26-та Конференция на ООН по изменението на климата доказа, че основна тема в политическия дневен ред в следващите години ще бъдат климатичният преход и зелената трансформация. 

Климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие са едни от най-големите предизвикателства пред света, и пред България в частност. Но те са и най-голямата възможност за трансформиране на икономиката и за подобряване на жизнения стандарт. Зелените работни места са не просто заетостта на бъдещето, а и възможност за икономическо развитие днес. Развитието на икономика в синхрон с природата не е задача за 2030-та или 2050-та година, а възможност за просперитет днес. 

Възможност, която може да се превърне в реалност, ако предприемем навременни и адекватни действия веднага.

Затова коалиция „За зелен рестарт“ със стартиране преговорите за съставяне на кабинет отново призовава за създаване на специализирана управленска структура в новото българско правителство – Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, следвайки успешните европейски примери и конструкта на Европейската комисия. Длъжност, която няма да изисква тежка административна реформа в настоящата сложна ситуация у нас. Но длъжност, която ще укрепи и подпомогне ускореното устойчиво икономическо развитие, преодоляване на социалните неравенства и включително ще координира на хоризонтално ниво политиките за климата и биоразнообразието. Подобна крачка ще даде възможност на България да създаде справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика.

Длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация ще стимулира предприемането на незабавни спешни мерки, както и ще работи за дългосрочна реформа, която да гарантира, че България ще заеме водещо място в европейския зелен дневен ред.

Преди повече от месец, когато от коалиция „За зелен рестарт“ за първи път предложихме идеята за Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, все още не знаехме какви решения ще бъдат взети на 26-тата Конференция на ООН по изменението на климата. Днес вече е ясно, че още догодина ще е необходимо да се актуализира и завиши целта за намаляване на парниковите емисии до 2030-та година. 

Европейската цел за това десетилетие е намаляване на емисиите с най-малко 55% спрямо 1990-та година. На всички е ясно, че България вече драстично изостава за постигането на тази задача. А как България ще постигане и целите за въглеродна неутралност за 2050-та година – никому не е ясно.

Все още не е достатъчно ясно и как страната ни ще се възползва от всичките насочени средства за зелена трансформация по различните финансови инструменти на Европейския съюз. 

Затова ние от коалиция „За зелен рестарт“ очакваме новото правителство и парламент да въведат холистичен и хоризонтален подход към климата, както и възможно най-скоро да предоставят дългосрочната стратегия за декарбонизация на България на заинтересованите страни, за да се утвърди с експертен принос, визия и качествени програмни мерки за трансформирането на икономиката на България във въглеродно неутрална до 2050 г. 

Планът за възстановяване и устойчивост е само един от инструментите, който трябва да ускори трансформацията, както на българската икономика, така и на българското образование и общество. От коалиция „За зелен рестарт“ настояваме за бързо приключване и приемане на коментарите от ЕК, след което новият кабинет да сформира позицията за Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация по модела, по който преди 15 години се сформира Вицепремиер за управление на европейските средства. С тази нова роля България ще има длъжностно лице, което да отговаря за приоритизиране, координиране и реализиране на реформите в Плана за възстановяване и устойчивост и постигане на европейските цели, за да могат инвестициите в него, съвместно с другите финансови инструменти и национални и европейски стратегически цели, да осъществят постигането на тази трансформация. 

Ние в коалиция „За зелен рестарт“ сме готови да подпомогнем експертно зеленото развитие на България: задача, която трябва да обедини целия експертен потенциал на страната ни, независимо от политическите различия и конфигурациите, подкрепящи правителствата, които ще управляват България в близко време и в следващите години.

Приложено можете да намерите повече информация за предложението ни за създаване на Климатичен вицепремиер, както и предложенията ни за зелено развитие на страната, представени в специалния „Учебник по бъдеща история на България“.

С уважение,

Коалиция „За зелен рестарт“

Саша Безуханова,
Основател на MOVE.BG

Веселина Кавръкова,
Изпълнителен директор на WWF България

Деница Петрова,
Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – България

Светослав Стойков,
Съосновател и изпълнителен директор
на „Институт Кръгова Икономика“