Откриваме отговорите в наръчника „Енергийни общности: Практически наръчник за създаване на общностна енергийна система“

Корица на наръчника „Енергийни общности: Практически наръчник за създаване на общностна

Енерийните общности са кооперативи от граждани, семейства и малки бизнеси, които произвеждат енергия от възобновяемите източници. Те стават все по-предпочитан избор сред жителите на Европа, тъй като предоставят реална алтернатива на зависимостта ни от изкопаемите горива. Мнозина не просто произвеждат енергията си сами, но дори я продават и успяват да печелят от това.

Енергията от възобновяеми източници е алтернатива на тази от изкопаеми горива не само защото е далеч по-щадяща към околната среда, но и защото има потенциал да насърчава местните икономики.

Ако искаш да разбереш как и ти можеш да произвеждаш енергията си сам или в кооператив, сега вече има лесен начин да направиш първата стъпка: наръчникът „Енергийни общности: Практически наръчник за създаване на общностна енергийна система“ събира експертния опит на организации като Friends of the Earth, REScoop.eu, Energy Cities.

В страниците му ще откриеш инструкции, практически съвети, въздействащи истории и безценни ресурси, базирани на 27 успешни проекта от цяла Европа.