Michaela Ledererová nastoupila na pozici programové ředitelky Greenpeace ČR již před sedmi lety. Vystudovala sociologii a pracovala v mezinárodních společnostech, kde se věnovala průzkumu trhu a tvorbě strategií. Již během této doby pomáhala jako dobrovolnice v několika neziskových organizacích, až se rozhodla věnovat se činnosti v nezisku naplno.  

Michaela vždy toužila pracovat v organizaci, která má rozmanitou kulturu a smysluplné poslání. Ačkoli Greenpeace nebylo původně v plánu, rozhodla se tuto příležitost vyzkoušet. Svou stopu zde zanechala v podobě myšlenky tzv. tealové organizace, která funguje na principech nehierarchie, důvěry, inkluze a sebe-řízení. Tealové principy jsou nyní pevnou součástí české pobočky a inspirací pro zahraniční. Na práci v Greenpeace jí kromě smysluplnosti baví i pravidelný kontakt s kolegy z celého světa, které vnímá jako velké odborníky. Ráda vzpomíná na kampaň „Plast je past“, kterou předcházel zevrubný výzkum postojů a potřeb české veřejnosti, na jehož základě následně vznikla i celková komunikační strategie. Komunikovat komplexní témata, jako je klimatická změna, široké veřejnosti, však nadále vnímá jako velkou výzvu. Na osobní úrovni  „nejlépe funguje, když lidem nekážete, jak se mají chovat, ale jdete jim příkladem, působí to na okolí nepřímo, mnohdy i jako inspirace,“  dodává.

Práce v Greenpeace je pro Michaelu naplňující, ale i výzvou. Sama pociťuje environmentální frustraci z toho, že zásadní problémy, kterým Česko i celý svět čelí, zůstávají stále bez viditelné změny a odezvy politiků i společnosti. „Cítím velkou až tíživou zodpovědnost za organizaci a hlavně své kolegy, kteří čelí mnoha výzvám pramenících z práce v nezisku i z témat, na kterých pracují“ vypráví. Kromě práce v Greenpeace se věnuje také průvodcování českých turistů v zahraničí. Její specializací jsou vícedenní horské treky či etapovky na kole. Díky svým jazykovým schopnostem a odvaze se do toho pustila, ačkoliv neměla mnoho zkušeností. Také již několik let zpívá v malém smíšeném sboru Mikrochor, který interpretuje díla jak velkých klasiků, tak i soudových, alternativních umělců.