Jaroslav Bican vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně obor politická teorii a současné dějiny. Následně pracoval jako novinář pro různé menší redakce. Vystřídal pozice redaktora, editora či politického komentátora.

„O organizaci Greenpeace vím už od dob svých studií na vysoké škole. Znám ji od svých kamarádů, kteří pro Greenpeace buď dobrovolničili, nebo přímo pracovali. Po necelých deseti letech práce v médiích jsem potřeboval změnu a lákalo mě pracovat v organizaci, které o něco jde a záleží jí na životním prostředí. A v neposlední řadě mě také lákalo věnovat se jako energetický campaigner energetice,“ svěřuje se Jaroslav.

Po absolvování politologie, přesněji řečeno oboru politická teorie a současné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracoval několik let jako novinář, kde zastával různé role, včetně redaktora, editora a politického komentátora. Práce v Greenpeace je podle něj zásadně odlišná od jeho předchozích novinářských zkušeností, a právě tato odlišnost je pro něj cenná a motivující.

Svou roli energetického campaignera považuje za komplexní a náročnou, vyžadující specifické dovednosti. Učení se novým věcem a neustálý rozvoj jsou pro něj stěžejním prvkem práce v Greenpeace. Koaliční kampaň Energie lidem, která byla zaměřená na vysoké ceny energií a energetickou chudobu, představovala jednu z výzev, kterým musel čelit. Tato kampaň si vyžádala koordinaci a spolupráci mezi různými organizacemi s odlišnými zaměřeními.

„Během kampaně jsem se mnohé naučil o komunikaci a empatii. Ačkoliv to bylo obtížné, nakonec jsme dokázali překonat všechny překážky,“ dodává Jaroslav o náročném okamžiku v Greenpeace.

Za svůj největší úspěch v organizaci Greenpeace Jaroslav považuje to, že se podařilo upozornit na problematické prodloužení těžby na dole Bílina a dostat ho do širšího povědomí veřejnosti. Díky společnému úsilí začalo toto téma více zajímat média a zároveň se k němu připojily další organizace, napříkad Fridays for Future. Tato zkušenost ho naučila, jak může malá skupina jednotlivců zásadním způsobem ovlivnit veřejný diskurz.