Nikol Krejčová vede v české pobočce Greenpeace kampaně proti rozšiřování dolu Turów a za záchranu starých lesů. Pochází z Ústí nad Labem, což je region, který byl silně postižen průmyslem a těžbou a trpí vážnými environmentálními problémy. Právě tato situace ji tak= motivovala k tomu, aby se angažovala v ochraně životního prostředí na širší společenské úrovni. Vždy ji děsilo, že lidé i příroda v tomto regionu čelí negativním následkům, zatímco politici tuto situaci přehlíží.

Nikol však také vždycky toužila chránit zachovalou přírodu a nejen řešit následky jejího poškození. Proto se rozhodla studovat biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se zapojila do činnosti organizace Greenpeace, nejprve jako dobrovolnice a později jako aktivní účastnice přímých akcí. Od té doby zůstala s touto organizací spojená a aktivně se podílela na mnoha dobrovolnických projektech. Spolupracovala například na úspěšném referendu v Plzni, kde krátce žila, a také na akcích podporujících rovnoprávnost žen a mužů.

Předtím, než se stala zaměstnankyní Greenpeace, získala cenné zkušenosti ve společnosti Arnika. Zde vedla projekt zaměřený na boj proti toxickému znečištění v Arménii a kampaň proti výstavbě jezu na řece Labi. Pracovala také v zahraničním středisku Diakonie, kde řídila humanitární a rozvojové projekty.

Nikol je dlouholetou vegetariánkou a i ve svém volném čase se zajímá o ochranu biodiverzity. Momentálně studuje politickou ekologii. I přesto, že obhajoba životního prostředí často přináší mnoho obtíží, Nikol stále věří, že klimatickou a biodiverzitní krizi můžeme překonat především díky angažovanosti každého z nás.