Stojíme na prahu historické příležitosti pro ochranu oceánů. Díky podpoře lidí po celém světě se nám po dvaceti letech podařilo dosáhnout schválení Globální oceánské úmluvy. Teď je klíčové zajistit její ratifikaci alespoň 60 státy, aby mohla nabýt platnosti. Tvá pomoc má teď dvojitou sílu! Věříme, že nám pomůžeš to dotáhnout až do konce. 

Dvojitá síla tvého daru: jak funguje matching a dorovnávání darů?

Skupina našich štědrých dárců a dárkyň se rozhodla dorovnat každý váš dar na kampaň „Zachraňme oceány“ až do celkové částky 400 000 Kč. To znamená, že pokud daruješ 500 Kč, naši ambasadoři a ambasadorky přidají dalších 500 Kč. Tvá štědrost má tedy dvojnásobný dopad a velryby, delfíni, žraloci i chobotnice budou mít dvojitou radost.

Kam půjdou tvé peníze?

  • Ratifikace globální Úmluvy: Zaměříme se na lobbing a podporu procesu ratifikace úmluvy v ČR i na mezinárodní úrovni.
  • Věda a výzkum: Naše lodě poplují na nejcennější místa v oceánech spolu s vědci, kteří budou informovat veřejnost o potřebě mořských rezervací.
  • Návrhy rezervací: Budeme usilovat o vytvoření a schválení prvních rezervací a aktivně budeme navrhovat místa pro rezervace, např. Sargasové moře.
  • Konec drancování oceánů: Budeme pokračovat v odhalování destruktivních rybářských praktik a postavíme se proti pokusům zahájit hlubokomořskou těžbu.
  • Globální plastová úmluva: Budeme pokračovat v úsilí o schválení úmluvy, která má chránit oceány před plastovým znečištěním.

Tvůj příspěvek má nyní dvojnásobný význam

Chceme-li zastavit zhoršování stavu oceánů, nesmíme promarnit jedinečnou příležitost, kterou nám nabízí schválení Globální oceánské úmluvy. Je na nás všech, abychom našemu vztahu k přírodě dali nový formát. Musíme žít s přírodou, ne proti ní.

Dnes máte jedinečnou příležitost zvýšit dopad vaší štědrosti. Každý dar, bez ohledu na jeho výši, se stává důležitým krokem k zachování našich oceánů pro budoucí generace. Pomozte nám dosáhnout cílové částky 400 000 korun zajistit tak vznik oceánských rezervací a zdravého života v oceánech!