Organizace Greenpeace dnes podala stížnost k Evropské komisi kvůli nedostatečné ochraně vzácných lesů v evropsky významných lokalitách patřících do sítě Natura 2000. Problém dokládají na konkrétním případě starých bukových lesů v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, ve kterých dochází ke schvalování lesních hospodářských plánů bez ohledu na vliv hospodaření na ochranu přírody. Podle ekologické organizace tak ČR porušuje unijní právo, konkrétně směrnici o síti Natura 2000.

Kácení na svazích v Mariánském Údolí u Horního Jiřetína. (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič © Ibra Ibrahimovič

Nedostatečná ochrana území pak vede k ničení místních vzácných lesů. Organizace Greenpeace již v minulosti v této lokalitě upozornila mimo jiné na případy ilegálního kácení bez povolení či vysazování nepůvodních dřevin. Evropská komise by podle Greenpeace měla zajistit, aby Česká republika začala skutečně chránit vzácnou přírodu v síti Natura 2000, a to posuzováním kumulativního vlivu hospodaření v jednotlivých oblastech evropsky významných lokalit a zajištěním posouzení hospodářských plánů orgány ochrany přírody. Některé plány hospodaření byly totiž schváleny i přes nesouhlas státní ochrany přírody, což odporuje i českým zákonům, nebo se k nim státní ochrana přírody nevyjádřila, což je v rozporu s evropskou legislativou k síti Natura 2000.

Lesní hospodářské plány jsou pro hospodaření v lesích i pro jejich ochranu zásadní, stanovují hospodaření v lese na dalších deset let včetně například objemu těžeb dřeva. V Krušných horách schvaluje Krajský úřad Ústeckého kraje lesní hospodářské plány v rozporu se zákonem na ochranu přírody, v některých případech i přes nesouhlasné stanovisko svého vlastního odboru pro životní prostředí a ve zjednávání nápravy je nečinný. Ministerstvo zemědělství jeho postup následně potvrzuje. Lesní hospodářské plány pak platí i přes svou zjevnou nezákonnost a úřady tvrdí, že prý není možnost, jak tuto situaci změnit. Greenpeace si kvůli tomu stěžuje také na nedostatečnou podporu ochrany přírody ze strany Ministerstva životního prostředí, které nebylo schopné tento problém napravit, přestože samo v některých případech upozornilo, že zákonný postup schvalování lesního hospodářského plánu nebyl dodržen.  

Na nemožnost vymáhání práv ochrany přírody v evropsky významných lokalitách při schvalování dalšího hospodaření a nemožnost rušení zjevně neplatných plánů si před měsícem organizace Greenpeace stěžovala i u veřejného ochránce práv. Nyní se obrací na Evropskou komisi, protože podle ní dochází dlouhodobě i k porušování unijního práva. 

Nikol Krejčová z Greenpeace říká:
„V minulosti byly schváleny hospodářské plány umožňující v Krušných horách rozsáhlé kácení, a to i v případech, kdy s nimi ochrana přírody Krajského úřadu Ústeckého kraje nesouhlasila, nebo se k nim nevyjádřila. Navíc se hospodaření neposuzuje kumulativně pro celou oblast, takže hrozí, že v následujících deseti letech vymizí nejstarší porosty bukových lesů. A to přesto, že se jedná o jedny z nejcennějších lesů u nás. Stěžujeme si na schvalování hospodářských plánů všem relevantním úřadům a ministerstvům, přesto nedochází k nápravě situace. Proto si nyní stěžujeme k Evropské komisi, neboť je jasné, že Česká republika v ochraně Evropsky významných lokalit selhává.“

Nedávná analýza Agentury ochrany přírody a krajiny varuje, že pokud se bude hospodařit podle schválených plánů, zmizely by v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří téměř všechny nejstarší porosty vzácných bučin. Během příštích deseti let by došlo ke snížení zastoupení lesů nad 161 let z 9,5 % až na 0,6 %. Podobné je to u lesů starších 130 let souhrnně, kde by došlo k poklesu ze 17,9 % na 9,3 %.

Analýza proto navrhuje, aby byla na území Evropsky významné lokality vyhlášena rozsáhlá Národní přírodní rezervace o velikosti větší než 1000 hektarů, kde by se dosavadní hospodářské lesy změnily na lesy zvláštního určení. Oblast by pak měla překrýt připravovaná Chráněná krajinná oblast Krušné hory. Organizace Greenpeace tento návrh podporuje. Varuje však, že stát musí zajistit, aby místní lesy nebyly ničeny a ve velkém káceny, dokud území nedostane potřebnou ochranu, například právě rušením či úpravami lesních hospodářských plánů.