Energetická revoluce

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se negativní dopady klimatické změny, stále přesnější vědecké analýzy a predikce, obrovská vlna občanské angažovanosti a odvážná vystoupení mladých lidí ve studentském hnutí Fridays for Future. Česká republika se připojila k Pařížské dohodě, podílíme se na plánech Evropské unie o snížení emisí o 55 % do roku 2030 a chceme spolu s dalšími státy dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Greenpeace dlouhodobě vede kampaň za ukončení těžby a spalování fosilních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu. I proto jsme společně s kolegy z Hnutí DUHA připravili studii Energetická revoluce, která popisuje jak se zbavit fosilních paliv ve výrobě energie a v dopravě do roku 2050. 

AKTUALIZACE 2022 PO VYPUKNUTÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ: Studie Energetická revoluce vznikala dlouho a byla zveřejněna na podzim 2021 ještě před krizí na energetických trzích a před vyhrocením situace a zahájením války. Studie ukazuje možnosti, kterými by se Česká republika mohla ubírat na cestě k uhlíkové neutralitě. Sama studie v textu přiznává, že reálný vývoj může být jiný, protože se v příštích 30 letech může stát spousta nečekaných věcí, například se mohou rychleji uchytit nové technologie, nebo se některé technologie naopak ukáží jako nedostatečné či nekonkurenceschopné. Podobně také nemohli autoři studie počítat s válkou na Ukrajině, která změnila všechno na světě, včetně energetiky. Proto Greenpeace přichází s novou vizí pro českou energetiku.

Nyní je jasné, že jedna z nečekaných věcí se právě teď stala a že se Evropa včetně České republiky bude nyní dovoz plynu omezovat. Naopak je ale možné být nyní kvůli geopolitickým důvodům, energetické krizi a vysokým cenám plynu v některých aspektech energetické transformace odvážnější a ambicióznější – Greenpeace proto nyní navrhuje, aby se stát zaměřil na masivní rozvoj obnovitelné energetiky a masivní zateplování budov v daleko větší míře, než s jakou počítala Energetická revoluce. Nový plán Greenpeace je revolucí v zateplování a v prosazování energetické nezávislosti.  

Studie Energetická revoluce představená na podzim 2021 představila možné scénáře vývoje české energetiky a dopravy, které by měly dosáhnout prakticky nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Modely zahrnují kromě výroby elektřiny i kompletní výrobu tepla v ČR a také sektor dopravy (mimo mezinárodní leteckou dopravu). Součástí nejsou naopak procesy a sektory, kde vznikají emise skleníkových plynů, které nepocházejí ze spalování fosilních paliv – například zemědělství, odpady či různé nespalovací průmyslové procesy (například výroba cementu). Nejedná se tedy o studii uhlíkové či klimatické neutrality, ale o studii úplného odklonu od fosilních paliv pro výrobu energie a dopravu.

Hlavní závěry Energetické revoluce 2021

1) S uhlím můžeme skončit v roce 2030 

Česko zbytečně spaluje moc uhlí. To lze změnit! Už za 10 let můžeme fungovat bez něj. Dokázalo to další podrobné modelování elektroenergetické soustavy i teplárenství. Je potřeba se však dívat ještě dál – k roku 2050. Aby naše energetika byla bezemisní, je nutné začít s energetickou revolucí hned teď. 

2) V roce 2050 v energetice a dopravě bez ropy a zemní plynu

V roce 2050 již může energetika a doprava fungovat bez fosilních paliv. Nebude to snadné. Jak cíle dosáhnout ukazují scénáře Energetické revoluce, ale najít řešení, které bude slučitelné s ochranou přírody a udržitelným zemědělstvím a lesním hospodařením bude vyžadovat ještě hodně práce. Ochrana klimatu je pro naši budoucnosti stejně nezbytná jako ochrana biodiverzity. Proto studií chceme otevřít diskusi a hledání cest, které zajistí oba cíle – stabilní klima a zdravou přírodu.