Greenpeace går nu ud sammen med en koalition af 19 andre organisationer og 17 forskere i et fælles opråb til de danske politikere og med særlig adresse til regeringen: afvis udkastet til handelsaftalen mellem EU og de fire Mercosur-lande (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay), der vil forstærke klimakrisen, føre til tab af biodiversitet og eskalere skovrydningen.

Koalitionen opfordrer regeringen til at slå bak på sin problematiske støtte til den store handelsaftale, der vil få katastrofale konsekvenser for klimaet og skovene. I et åbent brevet sender den store koalition en opfordring til de danske politikere i Europa-Parlamentet, på Christiansborg og i særdeleshed regeringen: Afvis den nuværende aftale og arbejde og arbejd for en genforhandling af en ny, der kan vedtages i EU.

Læs hele brevet her.

Import af oksekød kan koste Sydamerika 25 procent mere afskovning årligt

Handelsaftalen vil føre til øget EU-import af bl.a. oksekød, soja og ethanol. Samtidig vil biler og kemikalier til landbruget vil flyde den anden vej – blandt andet kemikalier, der er så sundheds- og miljøskadelige, at de er forbudt at bruge i EU-lande.

Og det er netop EU’s efterspørgslen på bl.a. kød og soja til at fodre industrilandbrugets køer og svin, der driver den voldsomme skovrydning i Sydamerika, hvor skovområderne omlægges til landbrugsjord, så oprindelige folk fordrives fra deres landområder, menneskerettigheder trædes under fode og presset på biodiversiteten samt klimaet forøges.

Alene importen af oksekød fra Brasilien vil årligt medføre 25 procent mere afskovning i landets del af Amazonas, viser en fransk ekspertundersøgelse nedsat af Frankrigs regering.

“Det kan ikke være rigtigt, at vi har en regering, der siger, at den vil gå forrest for klimaet og samtidig gør det diametralt modsatte ved aktivt at støtte en handelsaftale, der forstærker klimakrisen. Det her vil blot føre til mere import af klimaskadelige varer som oksekød og soja til dyrefoder, der er hovedårsagen til, at Sydamerikas skove står i brand. De første spadestik til aftalen blev taget for 20 år siden, og tiden er løbet fra den. Regeringen må skifte kurs og arbejde for en ny aftale, der bidrager til Danmarks og EU’s klimamål,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov hos Greenpeace.

Forhandlingerne sker, mens rydningen af Amazonas presser verdens største skovområde faretruende nærmere et muligt kollaps. Under præsident Bolsonaro har Brasilien i 2019 og 2020 oplevet de mest voldsomme skovbrande i Amazonas i 12 år.

Uden forpligtelser for klima, skov og natur

Koalitionen går i rette med regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod, der forhandler på vegne af Danmark på et 20 år gammelt mandat og fejlagtigt hævder, at aftalen forpligter  landene i forhold Parisaftalen og klimaindsatsen –  det er der ikke belæg for. Tværtimod vil klima- og biodiversitetskrisen med stor sandsynlighed forværres, hvis aftalen ratificeres, hvilket udenrigsministeren skubber på for. 

Det gør det i særdeleshed problematisk, at regeringen og udenrigsminister skubber på de øvrige EU-lande for at få kørt en hurtig ratificering af aftalen igennem EU-systemet. I slutningnen af sidste sendte Jeppe Kofod om dette sammen med ministre fra otte andre lande for at presse på hos EU’s handelskommissær.

“Regeringen har ageret uden den store opmærksomhed fra de andre partier, og derfor har udenrigsministeren også kunne bruge et 20 år gammelt mandat til at lægge pres på EU-niveau for at få vedtaget en aftale, som går direkte imod regeringens principper om at arbejde for klimaet,” siger Kristine Clement til Politiken.

Aftalen indeholder ganske vist et kapitel om bæredygtighed, hvor Parisaftalen nævnes, men der er ikke muligheder for at sanktionere og skride ind, når de sydamerikanske lande – især Brasilien – fortsætter rydningen af Amazonas. Aftalen vil derfor ikke kunne beskytte skovene, naturen og klimaet, men vil tværtimod forværre de kritiske ødelægger af økosystemerne.

Helle Munk Ravnborg, seniorforsker i bæredygtig udvikling og regeringsførelse ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), har også sat sit navn på det åbne brev. Hun er overbevist om, at udkastet til den nuværende handelsaftale vil få alvorlige konsekvenser for klima, miljø og menneskerettigheder.

“Både soja og oksekød, som aftalen vil gøre det muligt for Mercosur-landene at eksportere til EU, er forbundet med skovrydning, miljøødelæggelser og krænkelser af menneskerettigheder. Man rydder skov for at gøre plads til græs og til sojaproduktion. Derfor vil vi se flere skovbrande i Amazonas næste efterår, hvis aftalen går igennem.”

Ingen politiske stopklodser for rydningen af Amazonas

Forhandlingerne af aftalen mellem EU og de syamerikanske Mercosur-lande sker, mens rydningen af Amazonas presser verdens største skovområde faretruende nærmere et muligt kollaps. Under præsident Bolsonaro har Brasilien i 2019 og 2020 oplevet de mest voldsomme skovbrande i Amazonas i 12 år.

Aftalen indeholder ganske vist et kapitel om bæredygtighed, hvor Parisaftalen nævnes, men der er ingen muligheder for at sanktionere og skride ind, når de sydamerikanske lande – især Brasilien – fortsætter rydningen af Amazonas.

Aftalen vil derfor ikke kunne beskytte skovene, naturen og klimaet, men vil tværtimod forværre de kritiske ødelæggelser af økosystemerne, påpeger Aske Skovmand Bosselmann, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.

“Aftalen mangler konkrete krav til beskyttelse af miljø og natur, og mangler sanktioner i tilfælde af, eksempelvis, fortsat afskovning. Man lader det være op til industrien selv at komme med løsninger, i stedet for at stille tydelige og konkrete krav på højeste politiske niveau gennem aftalen. Det er ikke godt nok, når det drejer sig om handelsaftaler, der blandt andet omhandler varer, som vi ved fører til afskovning,” siger han.

Skovbrande i Amazonas
DANMARK: SIG NEJ TIL HANDELSAFTALEN MED BRASILIEN!

Hvert år ryddes Amazonas-regnskoven til fordel for kvægopdræt, soja, tømmer og minedrift. De seneste to år har skovrydning i Amazonas nået et katastrofalt niveau, det…

Vær med ×