1
Parat til handling

Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

2
Ikke-vold

Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

3
Uafhængige

Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig. Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller mellemstatslige organer såsom EU eller FN.

1 Parat til handling

Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig. Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller mellemstatslige organer såsom EU eller FN.