Socialdemokratiet har i dag lanceret et klimaudspil, der vil indføre en klimaafgift på landbruget. Landbruget skal ifølge udspillet bringe Danmark i mål med vores klimamål i både 2025 og 2030. I et interview til DR Nyheder siger klimaminister Dan Jørgensen, at “nu er tiden kommet til, at vi også grundlæggende får omlagt vores landbrug”.

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur i Greenpeace (tlf. 52191291), siger:

”Socialdemokratiets udspil kan blive en afgørende håndsrækning til vores klima, miljø og natur. En klimaafgift på landbruget er med rette blevet et af valgkampens helt store temaer, for den er altså uomgængelig for Danmarks omstilling. En høj afgift, som hurtigt træder i kraft, vil kickstarte den nødvendige omlægning af landbruget. Det er i alles interesse, for alternativet til en gradvis omlægning, der begynder nu og her, er panikløsninger om nogle år”. 

Socialdemokratiet lægger i udspillet op til, at pengene fra afgiften skal øremærkes en såkaldt klimafond, som skal understøtte den grønne omstilling af landbruget, især gennem teknologiske løsninger. Greenpeace mener, at regeringen bør bruge pengene i klimafonden på at omlægge landbruget mod færre landbrugsdyr og på genetablering af natur, i stedet for at satse på usikker teknologi. 

”En reduktion af Danmarks produktion af landbrugsdyr er uomgængelig de næste par år. Dyreproduktionen er ikke bare den absolut største kilde til drivhusgasser i Danmark. Den forårsager også en så massiv kvælstofforurening, at havet langs vores kyster er ved at dø. Og den lægger beslag på halvdelen af Danmarks areal på grund af foderproduktion. Derfor skal indtægterne fra klimaafgiften målrettes en omlægning af landbruget mod at dyrke mad til mennesker i stedet for foder til dyr – det vil være en afgørende håndsrækning til vores klima, miljø og natur,” siger Kristine Clement.