Maailman johtavat ilmastotutkijat ovat juuri julkaisseet arvionsa ilmastokriisin tilasta ja keinoista, joilla voimme selättää kriisin pahimmat vaikutukset.

Kansainvälisen ilmastopaneelin kuudennen arviointiraportin yhteenveto tulee hetkellä, jolloin maailman valtiot arvioivat jo tehtyjä ilmatoimia ja puntaroivat seuraavia tekoja Pariisin ilmastosopimuksen saavuttamiseksi. Se kokoaa yhteen valtavan määrän ilmastotutkimusta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tiivistettynä tutkijoiden viesti on:

“Ikkuna sille, että elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus kaikille voidaan saavuttaa, on sulkeutumassa pian”.

“On välttämätöntä, että kaikilla sektoreilla tehdään pikaisesti kauaskantoisia siirtymiä kohti päästöttömyyttä”.

“Tällä vuosikymmenellä tehdyillä valinnoilla ja toimilla on sekä välittömiä, että tuhansia vuosia kestäviä vaikutuksia”.

Aikaa on siis vähän.

Raportti koostuu tuhansien vertaisarvioitujen tutkimusten mittavasta analyysista. Teimme laajasta paketista kolme poimintaa:

1. Tilanne on paha, ja heikkenee nopeasti…

Pahalta näyttää: Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo laajalti, ja ne kiihtyvät koko ajan

Tilanne on huonompi kuin mitä aiemmin on arvioitu: vaikutukset ja riskit kasvavat jyrkästi lähiaikoina

Vaikutukset ovat syvästi epäreiluja: vähiten vastuussa oleviin yhteiskuntiin osuu koviten

Pahin on vielä tulossa: Nykymenolla jatkaminen kasvattaa riskejä ja aiheuttaa peruuttamattomia tuhoja

2. …mutta meillä on valtava mahdollisuus muuttaa suuntaa:

1.5°C asteen raja on yhä saavutettavissa: Välittömillä teoilla Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoite voidaan yhä saavuttaa

Ratkaisuja löytyy: voimme puolittaa maailman päästöt vuoteen 2030 mennessä, ja jatkaa siitä nettonollaan

Fossiilisista polttoaineista on irtauduttava äkkiä: jo se fossiili-infra, joka meillä jo on, on liikaa 

3. Sillä mitä teemme, on väliä:

Aitoja ratkaisuja, ei vitkastelua: ratkaisujen täytyy toimia käytännössä, ei vain mallinnuksina ja aikeina

Yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat välttämättömiä: rahoituksen kuilut on tukittava

Asteittaisesta muutoksesta on siirryttävä kokonaisvaltaisiin muutoksiin: kaikkien yhteiskunnan alojen ja talouden sektoreiden on toimittava, ja tehtävä se NYT!

Mitä raportti tarkoittaa Suomelle ja kevään eduskuntavaaleille?

Suomi on kirjannut ilmastolakiinsa ja istuvan hallituksen hallitusohjelmaan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta viime vuonna uutisoitu metsien ja maankäytön hiilinielujen romahdus tarkoittaa, että tavoitteiden toteutuminen on huomattavasti hankalampaa.

Istuva hallitus ei löytänyt pelastuskeinoja, vaikka hallituksella oli siihen puoli vuotta aikaa. Siksi haastoimmekin Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa valtion oikeuteen Suomen ensimmäisessä ilmasto-oikeudenkäynnissä.

Näissä vaaleissa päätetään, kuinka Suomi vastaa tämän päiväisen raportin esittämiin ilmastotoimiin seuraavan neljän vuoden aikana. On sekä ilmastokriisin, että luontokadon kannalta välttämätöntä, että seuraava hallitus rajoittaa hakkuita ja pelastaa hiilinielut. Äänelläsi on siis valtava merkitys!