Zdecydowana większość Polaków (84%) opowiada się za poszerzeniem granic parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Greenpeace Polska przez instytut badania opinii publicznej Kantar Public. – W kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wycinki na terenie Puszczy przeprowadzone rok wcześniej, łamały prawo. Pełną ochronę naszemu największemu skarbowi przyrodniczemu zapewniłoby uczynienie go w całości parkiem narodowym – o czym od lat mówią naukowcy. Ideę popiera również ogromna większość polskiego społeczeństwa. Teraz czas na decyzje polityczne – komentuje Greenpeace.
Marsz dla Puszczy

Marsz dla Puszczy w Warszawie

Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym?” ponad połowa (51%) badanych odpowiedziała „zdecydowanie tak”, a kolejne 33% „raczej tak”. Jedynie 7% badanych odpowiedziało negatywnie (przy czym tylko 2% zdecydowanie sprzeciwia się rozszerzeniu granic parku narodowego). 10% ankietowanych nie ma zdania. W województwie podlaskim, regionie Puszczy Białowieskiej, 65% badanych popiera rozszerzenie parku, 17% nie ma zdania, a podobna ich liczba jest przeciwnych tej koncepcji (cały raport >).

Obecnie jedynie 16% polskiej części Puszczy Białowieskiej jest chroniona jako park narodowy a kolejne 17% jako rezerwaty przyrody. Na pozostałej części prowadzona jest gospodarka leśna, która – jak dowodzą naukowcy – jest szkodliwa dla szczególnych walorów przyrodniczych Puszczy [1]. Jest również nieopłacalna dla Lasów Państwowych i ogranicza możliwości rozwoju turystyki.

Drastyczne zwiększenie liczby wycinanych w tej części drzew, które nastąpiło w 2017 roku [2] w wyniku decyzji ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszki, spotkało się z olbrzymim oporem społecznym. 16 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że decyzja ministra zapadła niezgodnie z prawem i wycinka musi zostać wstrzymana [3]. Był to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, jedno z najważniejszych w mijającym roku wydarzeń dla polskiej przyrody, ale również praworządności – Trybunał w błyskawicznym tempie potwierdził, że rację mają obywatele chcący chronić puszczę, a nie Jan Szyszko i jego ludzie, którzy chcieli ją eksploatować.

Niestety wciąż daleko jest od pełnej ochrony najcenniejszego polskiego lasu. Od czasu wyroku Ministerstwo Środowiska nie wykonało praktycznie żadnego kroku w kierunku zwiększenia ochrony Puszczy. Minister otacza się tymi samymi ekspertami, którzy razem z Janem Szyszką przygotowali podstawy pod nielegalną wycinkę. Gdyby nie działania społecznych patroli, z obszarów ochronnych UNESCO na terenie Puszczy, wywożone i sprzedawane byłoby drzewo.

–  Polacy chcą, aby nasz największy skarb przyrodniczy, jedyny taki obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO, był chroniony w najlepszy możliwy sposób. Greenpeace od zawsze opowiada się za uczynieniem całej Puszczy parkiem narodowym w taki sposób, aby zagwarantowany był rozwój społeczny mieszkańców okolicznych gmin. Lech Kaczyński mówił, że Puszcza Białowieska to perła w koronie polskiej przyrody [4]. Rządzący politycy powinni jak najszybciej znaleźć rozwiązanie, które pozwoli powiększyć Białowieski Park Narodowy, z korzyścią dla Puszczy, mieszkańców regionu i wszystkich Polek i Polaków. Jeśli tego nie zrobią, będą ponosić odpowiedzialność przed całym społeczeństwem za dalszą dewastację Puszczy – mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

Białowieski Park Narodowy został utworzony w 1932 roku jako jeden z dwóch pierwszych polskich parków narodowych. Ostatnie powiększenie parku miało miejsce ponad 20 lat temu – w 1996 roku. Od tamtej pory naukowcy i organizacje pozarządowe wielokrotnie opowiadali się za objęciem całości Puszczy ochroną parku narodowego. W 2006 roku zespół ekspertów powołanych przez ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przygotował projekty ustaw, powiększających Białowieski Park Narodowy i wspierających rozwój lokalnej społeczności [5]. W listopadzie 2018 roku grupa naukowców zaproponowała konkretne rozwiązania powiększenie parku na 100-lecie niepodległości Polski [6]. W 2016 roku pod apelem koalicji Kocham Puszczę o uczynienie całej Puszczy Parkiem Narodowym podpisało się ponad 180 tysięcy Polek i Polaków [7].

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków powyżej 18 roku życia metodą wywiadu telefonicznego w ostatnim tygodniu listopada, czyli już po ogłoszeniu koncepcji „Cała Puszcza Parkiem Narodowym na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Przypisy:

[1] http://kochampuszcze.pl/informacje/#6

[2] http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Raport-z-dewastacji-Puszczy—2017/

[3] http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Wyrok-Trybunalu-Sprawiedliwosci-wycinka-w-Puszczy-Bialowieskiej-lamie-prawo-/

[4] http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2006/art,150,708,w-ochronie-puszczy.html

[5] http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/726120/Ustawy-PNPB.pdf

[6] http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24188438,cala-puszcza-bialowieska-parkiem-narodowym-jest-projekt-skutecznej.html

[7] kochampuszcze.pl

Puszcza Białowieska
Podpisz: Cała Puszcza Parkiem Narodowym

Podpisz apel o objęcie całej Puszczy Białowieskiej najwyższą formą ochrony, jaką jest park narodowy.

Działaj!