Dziś Komisja Europejska podczas rozprawy zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie okresowych kar finansowych w związku z nieprzestrzeganiem zakazu wycinki w Puszczy. Komisja ma 4 dni na złożenie formalnego pisma. Gdyby Trybunał przychylił się do tego wniosku, byłby to pierwszy przypadek w historii, kiedy kary zastosowane byłyby na tak wczesnym etapie postepowania. Aktywiści Greenpeace przed Trybunałem Sprawiedliwości przygotowali hapening, aby zaprezentować szkody, jakie wiążą się z trwającą wycinką w Puszczy Białowieskiej.

Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska, obecny w Luksemburgu powiedział po posiedzeniu: Po dzisiejszym posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE mamy nadzieje, że polski rzad wreszcie zastosuje się do obowiązującej decyzji Trybunału i wycofa z Puszczy Białowieskiej ciężki sprzęt masakrujący ten wyjątkowy w całej Europie las. Chcemy również, by minister Szyszko i jego ludzie zaczęli na poważnie traktować sprawy bezpieczeństwa w Puszczy i rozmawiać na ten temat ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Do tej pory kwestie bezpieczeństwa są przez ministra nadużywane i służą jako pretekst do zwykłej gospodarczej wycinki naszej najcenniejszej Puszczy.

Aby zaprezentować szkody, jakich ludzie Jana Szyszki dopuszczają się w Puszczy Białowieskiej, aktywiści Greenpeace pokazali przed Trybunałem w Luksemburgu plaster 160-letniego świerka wyciętego niezgodnej z prawem europejskim w Puszczy.

Zdjęcia z happeningu 

Wniosek KE o nałożenie okresowych kar  to odpowiedź na jawne nieprzestrzeganie lipcowego nakazu Trybunału przez Lasy Państwowe i Ministra Szyszko. Dziś, na rozprawie w Luksemburgu, Komisja przedstawiła na to dowody w postaci zdjęć satelitarnych. Strona polska będzie mogła ustosunkować się do wniosku Komisji.

Koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace, Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF) apeluje do Ministra Szyszko, by niezwłocznie wstrzymał cięcia w Puszczy zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości. W innym wypadku grożą nam kary finansowe, które płacone będą z budżetu, a więc z kieszeni podatnika. Organizacje przychylają się również do postulatu Komisji, by  doprecyzować definicję bezpieczeństwa publicznego, które stanowi obecnie pretekst do wycinki.

Do połowy roku puszczańskie nadleśnictwa wycięły ponad dwa razy więcej drewna niż wynosi średnioroczny limit. Ponadto, co najmniej 30% z wyciętych drzew znajdowało się w najstarszych, ponadstuletnich częściach lasu, co wprost narusza postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, wymogi ochrony strefowej UNESCO oraz zasady PZO dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Wcześniej wycinka tłumaczona była walką z kornikiem, obecnie względami bezpieczeństwa, choć ścinane są drzewa, które znajdują się w znacznej odległości od szlaków oraz są pozbawione kory, w której może znajdować się kornik. Do wycinki używany jest ciężki sprzęt, który nie tylko usuwa drzewa, ale też dewastuje wszystko co się znajduje w ich sąsiedztwie.

Puszcza Białowieska
Podpisz: Cała Puszcza Parkiem Narodowym

Podpisz apel o objęcie całej Puszczy Białowieskiej najwyższą formą ochrony, jaką jest park narodowy.

Działaj!