10 lipca Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło zgodę na odstępstwo od zakazu stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych rzepaku. Pszczelarze, naukowcy oraz Greenpeace zwracają uwagę na wyjątkową szkodliwość tych środków. Wystosowali apel do ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego domagając się cofnięcia decyzji w tej sprawie.

Decyzja ministra Ardanowskiego dopuszcza w uprawie rzepaku w Polsce dwie substancje z grupy neonikotynoidów – klotianidynę i tiametoksam, które w kwietniu tego roku zostały zakazane na terenie całej Unii Europejskiej. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia najpierw ograniczeń w stosowaniu zapraw neonikotynoidowych, a następnie niemal całkowitego zakazu ich stosowania były zatrucia pszczół obserwowane na masową skalę w całej niemal Europie, w tym również w Polsce. Rządy Niemiec i Francji już wcześniej wprowadziły własne zakazy stosowania neonikotynoidów, podobnie jak kilka innych krajów europejskich.

Pełna treść apelu Polskiego Związku Pszczelarskiego, Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, Rady Naukowej Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających i Greenpeace Polska do ministra Ardanowskiego:

Apel do ministra Ardanowskiego w sprawie neonikotynoidów