Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała Greenpeace International za „organizację niepożądaną” z uwagi na to, że jej praca „zagraża podstawom porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W stosunku do Federacji Rosyjskiej działalności ekologicznej Greenpeace towarzyszy w rzeczywistości aktywna promocja określonego stanowiska politycznego wraz z próbami ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa, co ma na celu podkopanie jego podstaw gospodarczych”.

Z decyzją wiąże się zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności Greenpeace w Rosji, co kończy trzydziestoletnią historię działań na rzecz obrony środowiska przez Greenpeace Rosja. Greenpeace International skrytykował tę decyzję.

Z wprowadzającego w błąd postanowienia wynika, że w Rosji „niepożądana” jest ochrona środowiska naturalnego. Co zatem jest „pożądane”? Prowadzenie produkcji przemysłowej szkodliwej dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, doprowadzanie do wycieków ropy, spuszczanie toksycznych odpadów do rzek, zmuszanie ludzi do wdychania toksycznych wyziewów, piętrzenie hałd plastikowych śmieci, wycinka cennych przyrodniczo lasów, ignorowanie pożarów w tych lasach i nierobienie niczego w kierunku walki z kryzysem klimatycznym?

Greenpeace International — a w konsekwencji Greenpeace Rosja — przypięta została etykietka organizacji niepożądanej, ponieważ nie wyrażamy zgody na realizację działań katastrofalnych dla środowiska. Zawsze, gdy im się sprzeciwialiśmy, musieliśmy mierzyć się z silną presją ze strony tych, którzy traktują środowisko naturalne jedynie jako źródło komercyjnych zysków. W konsekwencji ochronę środowiska przedstawia się teraz fałszywie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji i jej interesów.

Jeśli ktoś w ten sposób opisuje działalność Greenpeace Rosja w ciągu ostatnich 30 lat, ewidentnie nie ma wyobrażenia czy organizacja zajmowała się przez ostatnie dekady. Poniżej jedynie kilka przykładów:

Z inicjatywy Greenpeace Rosja w 1995 r. dziewicze lasy Komi stały się pierwszym miejscem w Rosji chronionym przez UNESCO. Organizacja nie tylko pomogła tym terenom uzyskać prestiżowy wpis na listę światowego dziedzictwa, lecz również udaremniła na nich kilkanaście prób destrukcyjnego wydobycia złota. Dzięki pracy naszych koleżanek i kolegów z Greenpeace Rosja, w ciągu 30 latach wpis na listę UNESCO uzyskały również inne miejsca położone w Rosji, np. wulkany Kamczatki i jezioro Bajkał. Wraz z wolontariuszami, Greenpeace chroni lasy w parkach narodowych oraz zwalcza pożary w rezerwatach przyrody na Uralu, Syberii i Dalekim Wschodzie.

Przez ponad dwie dekady Greenpeace Rosja niestrudzenie działał w obronie Bajkału, sprzeciwiając się kłusownikom polującym na foki bajkalskie i doprowadzając do zakończenia działalności zakładów papierniczych zatruwających wody tego jeziora. Wraz z Greenpeace zatroskanym o środowisko naturalne Rosjanom udało się zmienić lokalizację rurociągu który miał przechodzić w odległości 800 metrów od brzegu. W ostatnim czasie organizacja badała zanieczyszczenie Bajkału plastikiem i niebezpiecznymi chemikaliami, usiłując również doprowadzić do zaku masowych wycinek drzew w obszarze przybrzeżnym.

Przez wiele lat Greenpeace Rosja zwalczał toksyczne zanieczyszczenia dioksynami i innymi substancjami chemicznymi, starając się zapobiegać importom odpadów z innych krajów. Korzystając z pomocy wolontariuszek i wolontariuszy, patrole organizacji wykryły i usunęły liczne wycieki ropy na Północy i Syberii. Przy pomocy Greenpeace Norylski Nikiel został zmuszony do zapłaty bezprecedensowej kary w wysokości dwóch miliardów dolarów za ogromny wyciek w 2020 r.

Greenpeace Rosja była pierwszą organizacją mówiącą o problemach z segregacją i przetwarzaniem odpadów w Rosji. W wyniku wielu lat pracy i walki z budową spalarni, jak również ekspertyz i protestów, segregacja stała się częścią codziennej rzeczywistości. Pomagając mieszkańcom w prowadzeniu zrównoważonego stylu życia, przy pomocy setek ochotniczek i ochotników Greenpeace udało się stworzyć stale aktualizowaną „Recyklomapę” z lokalizacjami ok. 30 tys. punktów zbiórki odpadów w 64 miastach.

Ekspertki i eksperci z Greenpeace przeprowadzili badania wybrzeży rosyjskich jezior, rzek i mórz, jak również ogólnokrajowy audyt zanieczyszczeń na tych obszarach, a także inne badania, wykorzystując je jako podstawę do żądania ograniczeń w stosowaniu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie zakazu spodziewane jest na rok 2025.

Wraz z kluczowymi ekspertami przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania i zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania mające zapewnić osiągnięcie neutralności klimatycznej przez zbudowanie gospodarki cyrkularnej, ograniczenie produkcji odpadków, ochronę lasów, zapobieganie pożarom, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i podnoszenie efektywności energetycznej.

Greenpeace i inne organizacje ekologiczne w Rosji doprowadziły do otwarcia debaty publicznej na temat kryzysu klimatycznego i kroków do podjęcia w celu jego zażegnania. Zbadaliśmy lokalizacje źródeł energii odnawialnej w Rosji, wysunęliśmy postulaty uwzględniania rozwoju energetyki odnawialnej w planach adaptacji klimatycznej powstających na szczeblu władz regionalnych, w wielu regionach uzyskując dla nich oficjalne poparcie.

Dzięki działaniom Greenpeace w Rosji wprowadzony został zakaz wypalania traw. W całym kraju utworzonych zostało 25 ochotniczych leśnych grup strażackich, obecnie zaś od ponad dekady współpracuje z organizacją cały ruch wysoko wykwalifikowanych wolontariuszek i wolontariuszy stawiających sobie za cel ratowanie lasów i torfowisk.

To jedynie kilka przykładowych osiągnięć Greenpeace na polu ochrony środowiska naturalnego w Rosji w ciągu ostatnich 30 lat. W swojej działalności organizacja zawsze opierała się na zaangażowaniu i poparciu obywatelek i obywateli Rosji. Ponad milion osób podpisywało petycje, zamieszczało informacje na mapach, sadziło lasy, gasiło pożary i pomagało w prowadzeniu badań. Wspierały nas finansowo dziesiątki tysięcy osób, umożliwiając funkcjonowanie bez środków ze strony państwa, partii politycznych czy podmiotów gospodarczych. W wyniku zakazu działalności Greenpeace wydanego z powodu krytycznego stanowiska organizacji w kwestiach środowiska naturalnego, Rosja zostanie pozbawiona pomocy wiodących ekspertek i ekspertów od problemów i rozwiązań środowiskowych, a obrońcy środowiska utracą silnego sojusznika. Zakaz działalności Greenpeace w Rosji jest krokiem absurdalnym, nieodpowiedzialnym i destrukcyjnym w obliczu kryzysu klimatycznego i utraty bioróżnorodności.