Na półki sklepowe IKEI trafiają meble wyprodukowane z drewna pochodzącego z najstarszych europejskich lasów – ujawnia Greenpeace. Co najmniej 30 różnych produktów, znajdujących się na sklepowych półkach IKEI, zostało wyprodukowanych z drzew wyciętych w rumuńskich Karpatach, w tym z obszarów natura 2000. Organizacja apeluje do meblowego giganta, by przestał przykładać się do pogłębiającego kryzysu klimatycznego i niszczenia europejskiej przyrody. 

Greenpeace w swoim raporcie pokazuje, że meble, które trafiają od niektórych producentów do sklepów IKEA, zostały wyprodukowane z drzew wyciętych z najstarszych, najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Co najmniej 30 takich produktów zostało znalezionych w sklepach IKEA w 13 krajach: Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Izraelu, Polsce, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ponadstuletnie drzewa są przerabiane na krzesła i łóżka.

– Karpackie stare lasy to ostatnie takie miejsca na mapie Europy, a są wycinane na ogromną skalę. Powinny być chronione, a nie przerabiane na krzesła. IKEA musi spełnić swoje obietnice o zrównoważonym rozwoju i dbaniu o środowisko i przestać przykładać się do niszczenia tych niezwykle cennych przyrodniczo miejsc – komentuje Robert Cyglicki, Dyrektor Kampanii Ochrony Przyrody w Europie Środkowej i Wschodniej

Greenpeace prześledził cały łańcuch dostaw: od karpackich lasów, po miejsca, z których gotowe produkty trafiają na sklepowe półki IKEA. Przeanalizował zezwolenia, zdjęcia satelitarne z miejsc wyrębów w Rumunii oraz składy drewna. Okazało się, że kilku producentów pozyskuje drewno ze starolasów o wysokiej wartości ochronnej. IKEA jest największym odbiorcą produktów wytwarzanych przez większość tych firm.

W odpowiedzi na opublikowany raport Greenpeace, IKEA próbuje zasiać wątpliwości co do jego ustaleń. Greenpeace podkreśla, że wszystkie miejsca wyrębu, z których drewno przerabiane jest na produkty IKEA, zostały zidentyfikowane jako starodrzewy. Ich średni wiek można sprawdzić w publicznie dostępnych planach gospodarki leśnej.

– Dowody na to, że niektóre meble, które sprzedaje IKEA są produkowane z drzew pochodzących z cennych starolasów są bezsprzeczne. Chociaż prawdą jest, że to co robi IKEA nie jest nielegalne, nie oznacza, że jest to zrównoważone, na czym IKEI bardzo zależy. Nie jesteśmy przeciwko produkowaniu mebli. Nie może się to jednak odbywać kosztem najcenniejszych przyrodniczo terenów, których w Europie jest z każdym rokiem coraz mniej. To ostatnie takie miejsca i dlatego tak ważne jest, żeby były chronione. Karpaty są domem niedźwiedzi brunatnych, rysi, wilków oraz żubrów i są jedną z najważniejszych ostoi flory i fauny w Europie. Problem polega na tym, że firmy i rządzący chcą uniknąć tego, by starolasy były objęte ochroną. Jednak zgodnie z unijną strategią bioróżnorodności, lasy te powinny być ściśle chronione. IKEA powinna być liderem wyznaczającym ścieżki w tym kierunku i wywiązywać się ze swoich obietnic – mówi Robert Cyglicki, Dyrektor Kampanii Ochrony Przyrody w Europie Środkowej i Wschodniej.