Działaj!

24 czerwca mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni i wszyscy miłośnicy lasów z całej Polski przemaszerowali w IV Marszu dla Lasu – LoveLasy (lovelasy.org). Celem Marszu jest nagłośnienie ochrony i znaczenia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Obecnie w Trójmiejskim parku Krajobrazowym Lasy Państwowe wycinają dwa razy więcej drzew niż w latach 1995-2005. Od ponad 30 lat na terenie Trójmiejskiego Parku planowane są nowe rezerwaty, m.in. Dolina Radości, Dolina Zagórskiej Strugi, Dolina Pieleszewska oraz Potok Oliwski. Niestety, nowe rezerwaty nie powstają ze względu na brak zgody Administracji Lasów Państwowych. W tym samym czasie w ich pobliżu jak i wzdłuż szlaków turystycznych PTTK jest prowadzona intensywna gospodarka leśna, której skutkiem jest szybko postępująca utrata walorów przyrodniczych tego terenu.

Trójmiejski Park Krajobrazowy to dziś ponad 19 tys. ha lasów, od Gdańska po Wejherowo, fenomen w Polsce i unikat w skali europejskiej. Powinien być chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe – w celu ich zachowania, popularyzacji i upowszechniania dostępu do nich, w warunkach tzw. zrównoważonego rozwoju. Zawiera cenne elementy środowiska przyrodniczego lasów i ich otulin: naturalne lub półnaturalne ekosystemy, stanowiska i ostoje wielu rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków, interesujące elementy przyrody nieożywionej. W parku gniazdują m.in. bielik i kania ruda, w ciekach wodnych stwierdzono występowanie pstrąga potokowego i objętego ochroną w Polsce minoga strumieniowego. Wśród około 850 gatunków roślin naczyniowych parku stwierdzono ponad 40 gatunków podlegających ochronie gatunkowej, a także szereg innych godnych uwagi – rzadkich, reliktowych, górskich.