Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska zaprezentowały dzisiaj na konferencji prasowej opracowanie pt. “Raport z Wilczej Tryby” zawierające wyniki społecznego monitoringu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w okresie czerwiec-listopad 2017 r.

Przedstawione dane z wizji terenowych pokazują, że w badanym okresie w Puszczy prowadzone były prace leśne, które łamały szereg przepisów polskich i unijnych, były sprzeczne z międzynarodową umową pomiędzy Polską a Komitetem UNESCO oraz wielokrotnie łamały  Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wstrzymania cięć i usuwania drzew ponadstuletnich.

Raport do pobrania >>

Patrole Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski w ciągu ostatnich miesięcy monitorowały obszar wszystkich nadleśnictw puszczańskich, Białowieży, Hajnówki i Browska. Jednak ze względu na unikatowy charakter fragmentu lasu, który bezpośrednio przylega do Wilczej Tryby – drogi leśnej w okolicach miejscowości Teremiski w Nadleśnictwie Białowieża, autorzy i autorki raportu poświęcili szczególną uwagę temu właśnie obszarowi.

Okolice Wilczej Tryby  były  jeszcze do niedawna bardzo cennym fragmentem Puszczy o wysokim stopniu naturalności, przykładem na to, że Puszcza stanowi  skarb przyrodniczy również poza granicami parku narodowego i rezerwatów. Obszar ten jest chroniony m.in. na mocy Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000, zakazującego wycinania drzewostanów ponadstuletnich oraz usuwania ponadstuletnich martwych świerków, a także w ramach trzeciej strefy ochronnej UNESCO.

Raport patroli pokazuje skalę zniszczeń w Puszczy na przykładzie okolic Wilczej Tryby oraz listuje naruszenia prawa, w tym postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 lipca, do których doszło na terenie tego fragmentu lasu. Co więcej – dewastacji okolic Wilczej Tryby nie da się wytłumaczyć koniecznością ochrony bezpieczeństwa publicznego – wycinane były tu drzewa daleko od dróg i szlaków, a martwe są wywożone na sprzedaż, zamiast zostać w lesie do naturalnego rozkładu – do czego zobowiązują przepisy prawa i co ma swoje uzasadnienie w wiedzy naukowej.

Wilcza Tryba jest symbolem tego, do jakiej zniszczeń w wyjątkowo cennych fragmentach Puszczy doprowadziły decyzje ministra Jana Szyszki o zwiększeniu wycinki. To również bardzo mocny argument za tym, że jedynie objęcie całości obszaru Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym pozwoli właściwie chronić walory przyrodnicze tego lasu.

Działaj! ×