Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska zaprezentowały dzisiaj na konferencji prasowej opracowanie pt. “Raport z Wilczej Tryby” zawierające wyniki społecznego monitoringu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w okresie czerwiec-listopad 2017 r.

Przedstawione dane z wizji terenowych pokazują, że w badanym okresie w Puszczy prowadzone były prace leśne, które łamały szereg przepisów polskich i unijnych, były sprzeczne z międzynarodową umową pomiędzy Polską a Komitetem UNESCO oraz wielokrotnie łamały  Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wstrzymania cięć i usuwania drzew ponadstuletnich.

Raport do pobrania >>

Patrole Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski w ciągu ostatnich miesięcy monitorowały obszar wszystkich nadleśnictw puszczańskich, Białowieży, Hajnówki i Browska. Jednak ze względu na unikatowy charakter fragmentu lasu, który bezpośrednio przylega do Wilczej Tryby – drogi leśnej w okolicach miejscowości Teremiski w Nadleśnictwie Białowieża, autorzy i autorki raportu poświęcili szczególną uwagę temu właśnie obszarowi.

Okolice Wilczej Tryby  były  jeszcze do niedawna bardzo cennym fragmentem Puszczy o wysokim stopniu naturalności, przykładem na to, że Puszcza stanowi  skarb przyrodniczy również poza granicami parku narodowego i rezerwatów. Obszar ten jest chroniony m.in. na mocy Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000, zakazującego wycinania drzewostanów ponadstuletnich oraz usuwania ponadstuletnich martwych świerków, a także w ramach trzeciej strefy ochronnej UNESCO.

Raport patroli pokazuje skalę zniszczeń w Puszczy na przykładzie okolic Wilczej Tryby oraz listuje naruszenia prawa, w tym postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 lipca, do których doszło na terenie tego fragmentu lasu. Co więcej – dewastacji okolic Wilczej Tryby nie da się wytłumaczyć koniecznością ochrony bezpieczeństwa publicznego – wycinane były tu drzewa daleko od dróg i szlaków, a martwe są wywożone na sprzedaż, zamiast zostać w lesie do naturalnego rozkładu – do czego zobowiązują przepisy prawa i co ma swoje uzasadnienie w wiedzy naukowej.

Wilcza Tryba jest symbolem tego, do jakiej zniszczeń w wyjątkowo cennych fragmentach Puszczy doprowadziły decyzje ministra Jana Szyszki o zwiększeniu wycinki. To również bardzo mocny argument za tym, że jedynie objęcie całości obszaru Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym pozwoli właściwie chronić walory przyrodnicze tego lasu.

Wesprzyj ochronę ostatnich dzikich lasów

Chroń z nami Puszczę Białowieską, lasy Karpat i inne stare i cenne przyrodniczo lasy w Polsce i na świecie!

Działaj!