Greenpeace nie blokuje genetycznie zmodyfikowanego ryżu – produkt ten nie jest dostępny na rynku, gdyż nie spełnił pokładanych w nim nadziei – to odpowiedź ekologów na oskarżenia ponad setki noblistów. Greenpeace podkreśla, że istnieją inne metody walki z głodem i niedożywieniem niż kosztowne eksperymenty z genetycznym modyfikowaniem żywności, w tym przede wszystkim – wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ponad stu laureatów nagrody Nobla różnych dziedzin napisało niedawno list do Greenpeace, w którym zaapelowali o zmianę stanowiska organizacji w sprawie „złotego” ryżu.

– Oskarżenia, że ktokolwiek blokuje rozwój genetycznie zmodyfikowanego ryżu są nieuzasadnione. Pomimo prowadzonych od ponad dwudziestu lat badań nad tym produktem, „złoty” ryż nie spełnił pokładanych w nim nadziei i wciąż nie jest dostępny na rynku. Międzynarodowy Instytut Badań Ryżu potwierdził, że nie udowodniono jeszcze, by „złoty” ryż rzeczywiście uzupełnia niedobory witaminy A. Dyskutujemy o czymś, co nie istnieje – powiedziała Wilhelmina Pelegrina, koordynatorka kampanii Greenpeace w południowowschodniej Azji.

– Koncerny agrochemiczne intensywnie promują „złoty” ryż, usiłując w ten sposób otworzyć sobie drogę do komercyjnych i bardziej opłacalnych upraw innych roślin transgenicznych. Ten kosztowny eksperyment przez ostatnie dwadzieścia lat nie tylko nie przyniósł pożądanych efektów, ale odwracał uwagę od już dostępnych i skutecznych metod walki z niedoborem witaminy A. Zamiast bawić się w kosztowną promocję nieistniejących rozwiązań, powinniśmy skupić się na sprawdzonych sposobach likwidacji problemu niedożywienia, takich jak zapewnienie potrzebującym bardziej zróżnicowanej diety, dostępu do zdrowiej żywności oraz rozwijanie i wdrażanie metod rolnictwa ekologicznego, które jest w stanie dostosowywać się do zmieniającego się klimatu.

Pelegrina dodała, że Greenpeace wraz z lokalnymi organizacjami ekologicznymi i rolnikami działa na rzecz rozwoju ekologicznych metod uprawy roślin. Jest to szczególnie istotne w obliczu postępujących zmian klimatu, gdyż właśnie lokalne, zróżnicowane rolnictwo ma dużo większą zdolność adaptowania się do tych zmian niż wielkie przemysłowe monokultury. Celem rządów i instytucji powinno być więc wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego, które daje rolnikom dostęp do zbilansowanej i zdrowej diety oraz zapewnia im samowystarczalność żywnościową a nie finansowanie niekończących się prac nad „złotym” ryżem.

Więcej informacji:

1. Washington University of St Louis’, The Source:„Jak wykazują Stone i Glover, wciąż nie wiadomo, czy zawarty w złotym ryżu beta-karoten przekształca się w witaminę A w organizmach dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. Przeprowadzono też niewielką ilość badań na temat tego, na jakim poziomie beta-karoten będzie się utrzymywał w “złotym” ryżu podczas przechowywania w czasie długich okresów między żniwami lub w trakcie gotowania z użyciem metod lokalnej kuchni w oddalonych regionach wiejskich.”https://source.wustl.edu/2016/06/genetically-modified-golden-rice-falls-short-lifesaving-promises

2. Międzynarodowy Instytut Badań Ryżu (instytucja odpowiedzialna za badania nad „złotym” ryżem) – wypowiedzi na temat „złotego” ryżu:

„Złoty” ryż nie jest dostępny: http://irri.org/golden-rice/faqs/how-much-golden-rice-would-you-need-to-eat-to-prevent-vitamin-a-deficiency

Wstępne wyniki testów wciąż wymagają dodatkowych badań: http://irri.org/golden-rice/faqs/what-is-the-status-of-the-golden-rice-project-coordinated-by-irri

Nie ma wystarczających dowodów na to, że „złoty” ryż zwiększa ilość witaminy A u osób z jej niedoborem:http://irri.org/golden-rice/faqs/golden-rice-proven-to-reduce-vitamin-a-deficiency-and-its-health-consequences-like-blindness

3. Raport Greenpeace International, Twenty Years of Failure:http://grnpc.org/20yearsFailure

4. Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z naturą – rozwiązania: Smart Breeding and Building Climate Resiliency: http://grnpc.org/EcoFarming