En ny granskning som vi har gjort visar att Sverige inte lever upp till EU:s förbud mot dumpning av fisk och skaldjur. Uppgradering, att dumpa fångst för att öka vinsten, är förbjuden sedan 2009. Ändå slänger svenska yrkesfiskare årligen över 500 ton svenskfångad räka i havet för att öka sina vinster. Varenda dag, året om, dumpas 1,4 ton räkor i havet. För att råda bot på att en för stor och olönsam räkflotta fuskar måste flottan minst halveras.

Vi har granskat hur väl Sverige lever upp till EU:s dumpningsförbud och har särskilt studerat det svenska räkfisket. Vår nya rapport ”Fiskare som fuskar” visar att den svenska räkflottan dumpade i genomsnitt var tredje svenskfiskad räka under åren 2001-2010 i syfte att öka vinsten i fisket.

För att tjäna mer pengar slänger fiskarna de små räkorna de fångar – fullt ätbara och säljbara räkor – tillbaka i havet, så att de ska kunna fylla sina fiskekvoter med så mycket stora räkor som möjligt. De räkor som slängs tillbaka i havet dör. Trots att dumpningen är förbjuden sedan flera år tillbaka, och myndigheterna känner till den, har inte en enda fiskare bötfällts eller dömts för den.


Fiskarna fuskar för att de har alldeles för många fiskefartyg för att vara lönsamma. Hela 65 fartyg fiskar efter räka på västkusten i Sverige. Detta kan jämföras med den danska räkflottan, som fiskar på samma räkbestånd som den svenska. Danskarna har bara 12 fiskefartyg och dumpar därför också mycket mindre, endast två procent av sina räkfångster.

Den olagliga dumpningen kommer aldrig kunna stoppas om inte fiskefartygen blir färre. Därför måste minst hälften av den svenska räkflottan skrotas.

Tyvärr är den svenska räkflottan bara en liten del av problemet. EU har en fiskeflotta som är två till tre gånger för stor i förhållande till hur mycket fisk det finns i haven. Därför måste minst hälften av EU:s fiskeflotta skrotas. Det borde Eskil Erlandsson driva i förhandlingarna om EU:s nya fiskepolitik, som pågår just nu. Nästa år kommer EU att anta den nya fiskepolitiken.