Klimatet – en överlevnadsfråga

Utan ett stabilt klimat riskerar extremväder och global uppvärmning att ödelägga samhällen och förstöra ekosystem. Därför måste vi göra vårt yttersta för att bekämpa klimatkrisen och lämna över ett säkert klimat till framtida generationer.

Action at European Council Summit in Brussels. © Eric De Mildt / Greenpeace

2 miljoner

år sedan koldioxidhalten i atmosfären var lika hög som den är nu

3,6 miljarder

människor lever under förhållanden som är väldigt utsatta för klimatförändringar

79 %

av växthusgasutsläppen kommer från energi, industri, transport och byggnad

Problemet

Vi befinner oss i en klimatkris. Vår planet är idag varmare än den varit på över 2000 år. Om vi inte bryter den negativa utvecklingen är vi på väg mot en värld som är varmare än den varit på två miljoner år. Den stigande globala medeltemperaturen beror på att vi människor kraftigt ökat halterna av värmande växthusgaser, som exempelvis koldioxid och metan, i atmosfären. Detta har vi gjort framförallt genom att bränna fossila bränslen som kol och olja, men också genom att exempelvis hugga ner skogar och på olika sätt utarma ekosystem som bundit mycket kol.

Växthusgaserna hindrar värmestrålning från planetens yta att ta sig igenom atmosfären och ut i rymden. Ju mer av denna värmestrålning som hindras desto mer värms klimatet upp. Trots ett ökat fokus på klimatet under de senaste decennierna fortsätter halterna av växthusgaser i atmosfären att stiga till ständigt nya rekordnivåer.

Om vi människor misslyckas med att snabbt vända utvecklingen och kan börja minska halterna av växthusgaser i atmosfären till säkra nivåer riskerar vi att skapa en värld där stora delar av det liv vi känner inte går att upprätthålla.

Läs mer om problemen

Vad kan vi göra åt klimatkrisen?

För att minska halterna av växthusgaser i atmosfären till säkra nivåer behöver all förbränning av fossila bränslen omedelbart fasas ut. Men vi måste också kraftigt minska eller helt stoppa utsläppen av växthusgaser från andra källor, som exempelvis förbränning av biomassa och de växthusgaser som uppkommer från det industriella jordbruket. För att minska halterna av växthusgaser igen måste vi också öka ekosystemens förmåga att ta upp och binda koldioxid från atmosfären.

Detta är möjligt, men det kräver mer än teknikskiften och smarta lösningar. Omställningen innebär att vi måste ändra grundläggande delar av vårt samhälle, så att dessa går från att stå i vägen för klimatåtgärder och istället istället underlättar för dessa. Detta inkulderar vårt ekonomiska system, hur vi bedriver jordbruk och havsbruk, vad vi prioriterar att tillverka och hur vi gör detta. Klimatkrisen är vår civilisations ödesfråga. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att det krävs snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke. Storleken och bredden i denna utmaning, hur vi skapar ett samhälle som inte bara kan minska utsläppen som värmer upp vårt klimat utan också börja minska de farliga nivåerna av växthusgaser i atmosfären, gör att vi alla behöver göra det vi kan för att bidra, som individer, som väljare, som medborgare, som människor.

Vad gör Greenpeace för klimatet?

Greenpeace har kämpat för en värld som på allvar tar sig an klimatförändringarna sedan 1980-talet och driver 100-tals kampanjer runt om i världen som på olika sätt försöker uppnå detta. Från att avveckla kolkraften i Tyskland och att skydda regnskogen i Amazonas till att förändra vårt finanssystem och hur vi producerar vår mat. Vi har demonstrerat, informerat, debatterat, blockerat, lobbat politiker, stämt stater och fossilbolag. Ibland har det även handlat om ta fram egna lösningar när andra sagt att det varit omöjligt, som det freonfria kylskåpet GreenFreeze. När klimatfrågan nu äntligen är högt på agendan handlar vårt arbete allt mer om att försöka påverka beslutsfattare att ta tillräckligt stora och radikala steg framåt. Det handlar också om att hindra beslutsfattare från att satsa på för falska klimatlösningar. Sådant som kanske låter bra, men som inte leder till den grundläggande och systemomställande samhällsförändring som krävs för att möta klimatkrisen.

Utforska andra ämnen