Greenpeace är världens största oberoende, globala miljöorganisation. Allt vi gör utgår från vårt mål om att säkerställa jordens förmåga att vårda livet i all dess mångfald.

Vi vill leva på en hälsosam och fredlig planet. En planet där skogarna är friska, haven är fulla av liv och där djur- och växtliv blomstrar. Där vår livskvalitet mäts i relationer och välmående, inte i saker. Där maten vi äter är näringsrik, utsökt och odlad med kärlek. Där luften vi andas är frisk och klar.

Vi vet att en bättre värld inte bara är möjlig, utan att resan dit redan har börjat. Tack vare tusentals engagerade individer runt om i världen har vi en grönare och fredligare framtid i sikte.

Vår vision, våra kännetecken och värderingar

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.
Det gör vi genom att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön, naturen och klimatet. Vi gör det genom att få dem som har politisk och ekonomisk makt att skapa förändringar. Och genom att ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp och kan inspirera människor att ta ansvar för planeten.

Genom kreativa konfrontationer och användningen av fredlig civil olydnad, tar vi oss an de största hoten mot naturen och klimatet och strävar efter att skapa en bättre framtid.

När vi agerar gör vi det med insikten om att människor är en del av naturen, med övertygelsen om att en bättre värld är möjlig, och med erfarenheten av att när vi står enade, kan vi verkligen göra skillnad.

Vad vi tror på?

Icke-våld.

Kärnan i vår verksamhet är fredlig aktivism. Alla våra aktivister är tränade i principerna för icke-våld. Vi använder aldrig våld, inte ens när vi själva utsätts för det.

Konfrontation.

Vi tror på kreativ konfrontation som den bästa vägen att utmana regeringar och företag – att det lyckas är något som vi har bevisat om och om igen.

Oberoende.

Vi accepterar inte pengar från politiska partier, regeringar eller företag. Det ger oss frihet att säga vad vi tycker och att vara ocensurerade i våra åsikter och handlingar. Greenpeace är helt beroende av privatpersoners stöd och vi ser alltid till att på ett effektivt sätt använda pengarna från de miljoner människor som stödjer oss. Läs mer om våra principer för insamling  

Civil olydnad.

Få stora politiska förändringar har skett genom att folkrörelser valt att följa orättfärdiga lagar, eller inte vågat utmana desamma. Vår erfarenhet visar att civil olydnad och icke-våldsaktioner kan vara ett effektivt verktyg för att skapa politisk förändring. Det är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas. När Greenpeace använder sig av civil olydnad sker det alltid öppet, utan våld eller skadegörelse och vi tar alltid ansvar för det vi gör.  Läs mer om våra principer för civil olydnad

Jämlikhet, mångfald och inkludering.

En grön och fredlig framtid är inte möjlig utan rättvisa, jämlikhet, medborgerliga rättigheter och fria samhällen. Det är det nuvarande systemet, med en djupt ojämlik fördelning av makt och privilegier, som förstör miljön och dessutom berövar utsatta grupper deras rättigheter – och alltför ofta liv. Läs mer om vårt arbete för jämlikhet och mångfald.

Så skapar Greenpeace förändring

Vi engagerar oss där det finns utrymme för positiv förändring. Vi sätter press på beslutsfattare, främjar miljömässigt och socialt hållbara lösningar och slår ned på miljöbrott. Vi undersöker, dokumenterar och avslöjar orsakerna till miljöförstöring. Genom lobbying, konsumentpåtryckningar, medvetandehöjande åtgärder och direkta aktioner arbetar vi för att främja gröna hållbara lösningar och säkra framtiden för vår planet.

Undersökningar

Undersökningar och granskningar är en grundläggande del av Greenpeace kampanjer. Genom att avslöja de som är ansvariga för miljöförstöring kan vi sätta strålkastarljus på sådant som de helst vill dölja. Våra granskningar ger viktiga resultat, bevis och kunskap om miljöbrott och de som ligger bakom dem, och det är ofta denna information som vi baserar våra kampanjer på. Genom en rad olika metoder, som fältarbete, satellitövervakning, branschanalyser och visselblåsare, resulterar våra utredningar i de hårda fakta och bevis som vi behöver för att tvinga fram förändring.

Våra undersökningar har bland annat hjälpt till att få bort oljebolaget Shell från Arktis, lett till ett förbud mot plastavfall i Malaysia och bidragit till att ett stort område i Norra ishavet nu har ett förbud mot industriellt fiske.

Sedan 2015 har Greenpeace också en oberoende grävande journalistisk redaktion. På vår nyhetssajt Unearthed publicerar vi djupgående, faktabaserade och avslöjande reportage som tar upp aspekter av klimatförändringarna som ingen annan rapporterar om.

Forskning

Allt Greenpeace arbete baseras på fakta och information från vetenskaplig forskning. Våra kampanjer och policys bygger på det arbete som utförs av forskare från hela världen. Men vi har också en egen forskningsenhet.

Greenpeace Research Laboratories, är en del av University of Exeter i Storbritannien, och tillhandahåller vetenskaplig expertis och analyser till Greenpeaces globala kampanjer. Med professionella laboratorier, kan de analysera ett brett spektrum av prover, ämnen och material. De har också en omfattande databas med forskningslitteratur, vilket utgör en värdefull informationsresurs för Greenpeace arbete.

Läs mer om hur vi skapar förändring med hjälp från Greenpeaces forskningsenhet

Lobbyism

Genom påverkansarbete och lobbying mot politiker och företag arbetar Greenpeace för att uppmuntra och övertyga världens ledare att vidta de åtgärder som krävs för att skydda vårt klimat och vår natur. Vi ser till att våra krav hörs och tillgodoses av politiker och företagsledare, och uppmuntrar dem ihärdigt att genomföra våra förslag.

Genom vårt nätverk för politisk lobbying lyfter vi fram nationella och internationella utmaningar som Greenpeace vill göra relevanta på lokal nivå. Nätverket ger politiker och andra med liknande inflytande en introduktion till våra kampanjer och vårt arbete i stort.

Globalt driver Greenpeace kampanjer för att påverka internationella regelverk och miljöregler så att de kan bli så starka och ambitiösa som möjligt. Vi arbetar hårt bakom kulisserna på klimatkonferenser och uppmuntrar nationer runt om i världen att samarbeta för vår gemensamma framtid.

Fredliga aktioner

Fredliga aktioner har alltid varit kärnan i Greenpeace arbete och är troligen det vi är mest kända för, trots att det bara utgör en liten del av vårt sätt att arbeta. 

Direkta aktioner handlar om att vara fysiskt närvarande där det händer. Att skapa en situation där vanliga människor runt om i världen kan konfrontera makthavare och påminna dem om deras ansvar för vår planet. Våra aktioner syftar till att höja nivån och kvaliteten på det offentliga samtalet. Men framför allt vill vi få dem som har makten och ansvaret att agera.

En sak som alla våra aktioner har gemensamt är att de bygger på principerna om icke-våld och personligt ansvar. Alla som tar till civil olydnad tillsammans med Greenpeace har introducerats till principerna för fredliga aktioner.

Läs mer om våra aktioner och civil olydnad

Vår historia

Greenpeace grundades 1971 av en liten grupp människor som sjösatte en gammal fiskebåt för att försöka stoppa USA:s kärnvapenprov på ön Amchitka utanför Alaska.

Fartyget blev till slut stoppat och lyckades inte hindra just det kärnvapenprovet, men besättningens mod och slagkraftiga sätt att kommunicera drog igång en massrörelse mot kärnvapenprov och ledde till att USA övergav planerna på fler kärnvapenprov. En otrolig seger för människors mod att agera för övertygelsen om en bättre värld.

Än idag arbetar Greenpeace för fred och en värld utan kärnvapen, men vi har även växt till en global organisation som är så mycket mer.

Genom att samla människor från världens alla hörn kämpar vi för att skapa den rättvisa, jämlika och hållbara planet vi alla förtjänar. Läs om några av de viktigaste händelserna under greenpeace första 50 år.

Läs mer om vår historia

Våra fartyg

Vår fartygsflotta gör det möjligt för oss att observera, dokumentera och agera mot miljöbrott runt om i världen, även på avlägsna och svårtillgängliga platser, dit få andra kan ta sig. När det inte är möjligt att stoppa miljöförstöringen med direkta åtgärder, är fysisk närvaro fortfarande ett effektivt sätt att se till att inget sker i det fördolda och få de ansvariga att ta sitt ansvar.

I dagsläget har vi tre större fartyg som arbetar internationellt. Rainbow Warrior, Arctic Sunrise och Witness.

Läs mer om våra fartyg och se vart i världen de befinner sig i världen just nu.