Integritetspolicy

Greenpeace är övertygade om att du har en grundläggande rätt till din integritet på nätet, och vi jobbar ständigt för att skydda din säkerhet online.

Integritetspolicy för Greenpeace givare

SAMMANFATTNING

Greenpeace i Sverige (org nr: 85 72 04 – 4280) har en grundläggande skyldighet att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du stödjer oss och tar del av våra kampanjer. Här kan du läsa om vi behandlar dina personuppgifter.

När Greenpeace samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis på vår webbsida eller när du talar med våra värvare eller volontärer på gatan, görs det direkt av Greenpeace. Dina uppgifter kan däremot i vissa fall samlas in på uppdrag av Greenpeace av en tredje part som har anlitats av Greenpeace. När dina uppgifter samlas in av en tredje part är de juridiskt skyldiga att endast behandla dina uppgifter enligt de ändamål som tydligt satts upp av Greenpeace.

I de flesta fall kommer Greenpeace be om ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer och betalningsuppgifter för att kunna behandla din gåva och skickar dig information enligt nedan. Ibland kan vi efterfråga ytterligare information som kan vara till hjälp i våra kampanjer eller för att hålla vår kommunikation relevant för just dig, till exempel några kampanjområden eller gåvointressen som särskilt intresserar dig.

Greenpeace kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. Greenpeace kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part om vi inte tydligt har understrukit det (exempelvis om vi ska lämna in en namninsamling till regeringen). För att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt (så att mer av våra insamlade medel kan gå till ändamålet) kontrakterar vi vid behov externa parter för att behandla uppgifter eller se till att de är uppdaterade. Denna process kan innebära hantering av gåvor eller för att samla in pengar för oss. I dessa fall ger vi endast extern part tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och vi ger dem inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål.

Om du har några särskilda frågor om hur Greenpeace behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i den här informationen är du välkommen att kontakta oss genom att maila till [email protected] eller ringa på 08-702 70 70. Du kan även skicka brev till oss på följande adress: Box 151 64, 104 65, Stockholm.

Denna policy gäller Greenpeace i Sverige. Den gäller inte andra Greenpeace kontor utanför Sverige eller andra organisationer som vi eventuellt kan komma att hänvisa dig till. Deras integritetspolicyer kan skilja sig från den här och du bör se över dem innan du lämnar dina uppgifter.

Genom att lämna dina uppgifter till Greenpeace accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger Greenpeace rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra givares integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

Nyckeltermer

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

Hur använder vi dina personliga uppgifter och varför?

Dina kontaktuppgifter

INFORMATION: Vi kommer att samla in och lagra dina kontaktuppgifter inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och födelsedatum.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dina uppgifter på en rad olika sätt som inkluderar följande.

Vi kan komma att kontakta dig via post, telefon eller e-post. Du kan nå oss via Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] för att be om att inte bli kontaktad på något av dessa sätt. Våra e-postutskick har alltid en avregistreringslänk längst ner.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: När du blir givare hos Greenpeace är det enligt avtal vår skyldighet att hålla dig informerad om hur dina donationer påverkar vår verksamhet och att du ges möjligheter att bli mer involverad i Greenpeace. Det ligger i vårt intresse rent juridiskt att spara din kontaktinformation för att hålla dig uppdaterad om våra framsteg och informera dig om möjligheter att bidra till vårt arbete.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar dessa uppgifter till Greenpeace kan vi inte behandla din gåva och inte heller uppdatera dig om den inverkan din gåva har.

Behandlingsinformation för gåvor

INFORMATION: Om du går med i Greenpeace som månadsgivare samlar vi in och lagrar dina bankuppgifter inklusive namnet på kontoinnehavaren, clearing- och kontonummer. Om du ger en gåva vid ett enstaka tillfälle samlar vi in och lagrar betalningsuppgifterna. Under tiden som du är givare till Greenpeace kommer vi att behålla alla relevanta uppgifter som relaterar till gåvan för att kunna ge en fullständig sammanfattning av din aktivitet om du skulle efterfråga det.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dessa uppgifter för att:

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att gå med i Greenpeace som givare antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss för att etablera och hantera din månatliga gåva till Greenpeace och för att du ska få en föredragen betalningskanal för enskilda gåvor.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar några uppgifter till Greenpeace kan vi inte behandla din månatliga gåva eller ge dig tillgång till den föredragna betalningsmetoden för engångs gåvor till Greenpeace.

Intresseinformation

INFORMATION: Vi kan då och då komma att skicka enkätundersökningar för att bättre förstå dina preferenser inom den information du vill motta från organisationen. Under tiden som du är givare till Greenpeace kommer vi att behålla alla relevanta uppgifter som relaterar till vad vi har skickat till dig och dina svar till det för att kunna ge en fullständig sammanfattning av din aktivitet om du skulle efterfråga det.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dessa uppgifter för att:

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att bli givare i Greenpeace antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss att hitta särskilda intresseområden till dig och skicka mer informativ kommunikation inom dessa områden.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Det finns inga rättsliga eller kontraktsbindande krav för dessa uppgifter.

Hur håller vi dina personliga uppgifter aktuella?

Vänligen kontakta oss genom att ringa oss på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] om dina person- eller kontaktuppgifter förändras. Som nämnt ovan utnyttjar vi även tredje parter som exempelvis Palindrome för att försäkra oss om att vi har dina mest aktuella kontaktuppgifter.

Delar vi dina personliga uppgifter?

För att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt (så att mer av våra insamlade medel kan gå till ändamålet) kontrakterar vi vid behov externa parter för att behandla uppgifter eller se till att de är uppdaterade. Denna process kan innebära hantering av gåvor eller för att samla in pengar för oss. I dessa fall ger vi endast extern part tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och vi ger dem inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål. Vi har uppgiftsbehandlingsavtal med alla dessa operatörer så att de behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Följande externa parter kan få tillgång till dina personuppgifter av de orsaker som listas nedan:

Vi kommer inte att sälja, byta eller låna ut dina personuppgifter till någon annan.

Hur använder vi cookies?

Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies är centrala för att vår webbsida ska fungera smidigt – vår donationssida är exempelvis helt beroende av dem. Andra cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida (genom att använda verktyg som Google Analytics) så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

Vi använder också cookies för att se till att de investeringar vi gör i marknadsföring online är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra individuella annonser presterar. Dessa cookies skickas ut av tredje part som vi har värderat som säkra. Då och då lägger vi upp annonser på andra webbsidor för personer som har besökt vår webbsida och tekniken bakom dessa annonser är också baserade på cookies. Dessa cookies såväl som alla de andra vi använder innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person.

Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, vänligen besök www.allaboutcookies.org.

OptiMonk och GDPR

Vi använder Optimonk för att visa personligt innehåll för våra besökare, omdirigera besökare till specifika kampanjer eller relaterade Greenpeace-sidor. Dessa åtgärder kan utlösas baserat på användarbeteende, såsom visade sidor, klick, scrollande, tid på webbplatsen. För detta ändamål använder OptiMonk cookies på användarens webbläsare och kan lagra anonymiserad data (t.ex. webbläsarinformation, operativsystem, sidvisningar, varaktighet etc.). OptiMonk kan även lagra personuppgifter (t.ex. e-postadresser), som fylls i av användaren vid registrering av ett formulär i ett popup-fönster.

Du kan blockera databehandling av OptiMonk genom att blockera alla cookies och radera alla redan installerade cookies. Du kan också inaktivera cookies från tredje part.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du däremot bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva flytta dina uppgifter utanför EES för att de ska stämma överens med dig. I dessa fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också komma att flytta uppgifter utanför EES där våra operatörer tar hand om, behandlar eller lagrar uppgifter utanför EES. I sådana fall försäkrar vi att överföringen sker till ett land som skyddas av beslut från Europeiska kommissionen eller som på andra sätt görs under förutsättningar där vi har lämpliga väktare på plats som skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, till exempel ingå standardavtal som godkänts av EU-kommissionen.

Lagringsperioder

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav. Vi behåller alla uppgifter som listas ovan i en 24-månadersperiod efter det att du avslutat ditt givande..

Om du har visat intresse för att testamentera en gåva till Greenpeace behåller vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig om vårt kampanjarbete och vikten av att lämna en gåva i ditt testamente.

Kontakta oss

Om du har några frågor om Integritetspolicyn kan du kontakta oss: i skrift till Box 151 64, 104 65, Stockholm eller via telefon på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected].

Du kan kontakta vår dataskyddschef på: [email protected] eller genom att ringa +46 (0)72 537 1036

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila [email protected].

Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som kan utövas genom att kontakta oss på: Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected], inklusive:

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kan vi kanske inte ge dig full service.

Integritetspolicy för Greenpeace supporters

SAMMANFATTNING

Greenpeace i Sverige (org nr: 85 72 04 – 4280) har en grundläggande skyldighet att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du stödjer oss och tar del av våra kampanjer. Här kan du läsa om vi behandlar dina personuppgifter.

När Greenpeace samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis på vår webbsida eller när du talar med våra värvare eller volontärer på gatan, görs insamlingen direkt av Greenpeace. Dina uppgifter kan i vissa fall samlas in av en tredje part som har anlitats på uppdrag av Greenpeace. När dina uppgifter samlas in av en tredje part är den eller de juridiskt ansvariga att endast behandla dina uppgifter enligt de ändamål som tydligt satts upp av Greenpeace.

I de flesta fall kommer Greenpeace be om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig under våra kampanjer, och fråga om du vill ge en gåva till Greenpeace, samt skicka information till dig enligt nedan. Ibland kan vi efterfråga ytterligare information som kan vara till hjälp i våra kampanjer eller för att hålla vår kommunikation relevant för just dig, till exempel gällande vilka miljöfrågor som särskilt intresserar dig.

Greenpeace kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. Greenpeace kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part om vi inte tydligt har understrukit det (exempelvis om vi ska lämna in en namninsamling till regeringen). För att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt (så att mer av våra givares pengar går direkt till våra kampanjer) kontrakterar vi vid behov externa parter. Denna process kan exempelvis innebära hantering av personuppgifter eller för att samla in pengar för oss. I alla dessa fall ger vi endast extern part tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och vi ger dem inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål.

Om du har några särskilda frågor om hur Greenpeace behandlar dina uppgifter, som inte har besvarats i informationen ovan, var vänlig hör av dig till oss på 08 702 70 70, maila oss på [email protected] eller skicka ett brev till Box 151 64, 104 65, Stockholm

Denna policy gäller Greenpeace i Sverige. Den gäller inte andra Greenpeacekontor utanför Sverige eller andra organisationer som vi eventuellt kan komma att hänvisa dig till. Deras integritetspolicyer kan skilja sig från vår och du bör se över dessa innan du lämnar dina uppgifter.

Genom att lämna dina uppgifter till Greenpeace accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger Greenpeace rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra supportrars integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

Nyckeltermer

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

Särskilda uppgifter innebär personliga uppgifter som avslöjar ditt etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller vilken fackförening du tillhör, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter rörande din hälsa, sexualliv eller sexuell läggning samt kriminella domar eller inblandning i rättegångar.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

Hur använder vi dina personliga uppgifter och varför?

Dina kontaktuppgifter

INFORMATION: Vi samlar in och lagrar dina kontaktuppgifter inklusive ditt namn och e-postadress. Vi kan också komma att samla in adress, telefonnummer, personnummer eller födelsedatum.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dina uppgifter på en rad olika sätt som inkluderar följande:

Vi kan komma att kontakta dig via telefon eller e-post. Du kan nå oss via Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] för att be om att inte bli kontaktad på något av dessa sätt. Våra mail har alltid en avregistreringsmöjlighet längst ner.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att engagera dig i Greenpeace som supporter antar vi ett grundläggande intresse från dig och från oss att hålla dig underrättad om inverkan av dina gärningar, såsom att skriva under en namninsamling, och se till att du får chansen att involvera dig mer med Greenpeace.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTSBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar dessa uppgifter till Greenpeace kan vi inte behandla information eller uppdatera dig om den inverkan som ditt stöd har.

Intresseinformation

INFORMATION: Vi kan då och då komma att skicka enkätundersökningar till dig för att bättre förstå dina preferenser inom den information du vill motta från organisationen. Under tiden som du är supporter för Greenpeace kommer vi att behålla alla relevanta uppgifter som relaterar till vad vi har skickat till dig och dina svar till det för att kunna ge en fullständig sammanfattning av din aktivitet om du skulle vilja efterfråga det.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dessa uppgifter för att:

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att engagera dig i Greenpeace som en supporter antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss att hitta särskilda intresseområden till dig och skicka mer informativ kommunikation inom dessa områden.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Det finns inga rättsliga eller kontraktsbindande krav för dessa uppgifter.

Hur håller vi dina personliga uppgifter aktuella?

Vänligen kontakta oss genom att ringa oss på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] så snart som möjligt efter att dina personuppgifter eller kontaktuppgifter förändrats. Som nämnt ovan utnyttjar vi även externa parter som exempelvis Palindrome för att försäkra att vi har dina mest aktuella kontaktuppgifter.

Hur använder vi cookies?

Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies som de flesta andra webbsidor för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies är centrala för att vår webbsida ska fungera smidigt – vår donationssida är exempelvis helt beroende av dem. Andra cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida (genom att använda verktyg som Google Analytics) så att vi kan förbättra den.

Vi använder också cookies för att se till att de investeringar vi gör i marknadsföring online är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra individuella annonser presterar. Dessa cookies skickas ut av tredje part som vi har värderat som säkra. Då och då lägger vi upp annonser på andra webbsidor för personer som har besökt vår webbsida och tekniken bakom dessa annonser är också baserade på cookies. Dessa cookies såväl som alla de andra vi använder innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person.

Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, vänligen besök www.allaboutcookies.org.

Delar vi dina personliga uppgifter?

Vi kontrakterar externa parter för att behandla uppgifter såsom att uppdatera dina uppgifter eller för att samla in pengar för oss. I alla dessa fall har extern part endast tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och har inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål. Vi har uppgiftsbehandlingsavtal med alla dessa operatörer så att de behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

De följande tredje parterna kan få tillgång till dina personuppgifter av de orsaker som listas nedan:

Vi kommer inte att sälja, byta eller låna ut dina personuppgifter till någon annan.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du däremot bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva flytta dina uppgifter utanför EES för att de ska stämma överens med dig. I dessa fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Vi kan också komma att flytta uppgifter utanför EES där våra operatörer tar hand om, behandlar eller lagrar uppgifter utanför EES. I sådana fall försäkrar vi att överföringen sker till ett land som skyddas av beslut från Europeiska kommissionen eller som på andra sätt görs under förutsättningar där vi har lämpliga väktare på plats som skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, till exempel ingå standardavtal som godkänts av EU-kommissionen.

Lagringsperioder

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav. Vi behåller alla uppgifter som listas ovan i en tolvmånadersperiod efter det att du slutat som supporter.

Kontakta oss

Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du kontakta oss: i skrift till Box 151 64, 104 65, Stockholm eller via telefon på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected].

Du kan kontakta vår dataskyddschef på: [email protected] eller genom att ringa +46 (0)72 537 1036

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila [email protected].

Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som kan utövas genom att kontakta oss på: Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected], inklusive:

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kan vi kanske inte ge dig full service.