Utforska efter ämne

Vår planet är hotad

Lär dig mer om de olika frågorna och de lösningar vi arbetar med, och se hur vi tillsammans kan kämpa för en hälsosam planet.

Vi står inför allvarliga hot mot miljön och vår gemensamma framtid. Utsläpp och naturförstöring av flera slag hotar vårt klimat, natur och därmed även livsförutsättningarna för oss människor. Dessa hot kan leda till mer extrema väderförhållanden, stigande havsnivåer, torka och utrotning av arter. Lyckligtvis är det möjligt att minska dessa hot genom att gå över till förnybara energikällor, skydda mycket mer av haven och naturen samt ställa om till ett hållbart jord- och skogsbruk. När vi gör dessa nödvändiga förändringar i hur vi lever och organiserar våra samhällen är det viktigt att samtidigt säkerställa ursprungsbefolkningarnas rättigheter och se till att klimaträttvisa också är en del av lösningen. Detta innebär att de som har bidragit minst till klimatförändringarna, vilket ofta är låginkomst- och utvecklingsländer, inte ska drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. De omställningar som behövs för att möta hoten mot klimatet och naturen kan också bidra till att minska världens orättvisor och se till att alla har möjlighet att leva ett bra och hållbart liv.

Greenpeace arbetar med en rad viktiga klimat-, natur- och miljöfrågor och vi vet att en bättre framtid är möjlig.

Klimat

Det finns ingen tvekan om att vi för att möta klimathotet snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser för att säkra en hållbar framtid. Djur, natur och människor känner redan av klimatförändringarna i form av mer extrema väderförhållanden, stigande havsnivåer och minskad biologisk mångfald.

Hav

Havet är hem för miljontals djurarter och är en viktig livsmedelskälla för miljarder människor. Livet i haven producerar även mer än hälften av jordens syre. Att skydda det marina livet är avgörande för att hantera både natur- och klimatkrisen. Ändå har mindre än 2 procent av haven något skydd. Greenpeace arbetar för att mycket mer av haven ska få det skydd som behövs.

Skog

Precis som regnskogen i Amazonas och Indonesien förstörs skogarna i Sverige för kortsiktiga ekonomiska vinster. Konsumtionen av kött- och mejeriprodukter och efterfrågan på billig palmolja är centrala drivkrafter för skövlingen av regnskog i världen. Den svenska skogen skövlas till stor del för kortlivade pappersprodukter som kartong. Greenpeace arbetar hårt för att förändra hur skogsbruket bedrivs i Sverige och för att möjliggöra de politiska och samhälleliga förändringar som krävs för att stoppa förlusten av världens sista riktiga skogar.

Energi

Utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som olja och gas är en central orsak till den globala uppvärmningen och klimathotet. För att motverka farliga klimatförändringar måste världen stoppa all ny oljeprospektering, fasa ut all användning av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor.