Hav

Havet är inte bara källan till allt liv utan en av våra viktigaste allierade i kampen mot klimatkrisen, eftersom det binder stora mängder koldioxid och producerar hälften allt syre på jorden. Men haven befinner sig i en kris på grund av klimatförändringar, föroreningar och överfiske.

Knölval som hoppar vid södra delen av Stora Barriärrevet
A ’Blue Marble’ image of the Earth taken from the VIIRS instrument aboard NASA’s most recently launched Earth-observing satellite – Suomi NPP. This composite image uses a number of swaths of the Earth’s surface taken on January 4, 2012. Image source: http://www.flickr.com/photos/gsfc/6760135001/in/photostream

71 %

av jordens yta täcks av hav

Seagrass on the Saya de Malha Bank. The Saya de Malha Bank is part of the Mascarene Plateau and located between Mauritius and Seychelles in the Indian Ocean. It is the largest seagrass meadow in the world and one of the biggest carbon sinks in the high seas. A team aboard the Greenpeace ship, Arctic Sunrise are on an expedition to the bank to contribute to a better understanding of the wildlife and diversity of the region and make the case for this area to be protected.

Hälften

av syret på jorden produceras av haven

3 miljarder

människor har havet som sin viktigaste födokälla

Aktion mot fiskefartyg som fångad fredade blåfenade tonfiskar i Medelhavet

Vilka är problemen för haven?

Haven producerar ungefär hälften allt syre på jorden och genom sjögräsängar, mangroveskogar och ett myller av liv lagrar havet en stor del av all koldioxid som släpps ut på planeten. Problemen för haven idag är många. Klimatkrisen bidrar till att haven värms upp och försuras. Korallrev bleks och dör. Idag är 90 procent av de kommersiella fiskbestånden i världen fullt utnyttjade, överutnyttjade eller redan kollapsade. Mindre än tre procent av haven är idag på riktigt skyddade. Dessutom fylls våra hav årligen av miljontals ton plast. Industriellt fiske är ett av de absolut största hoten för livet i havet. Destruktiva fiskemetoder, bottentrålning, överfiske, bifångst av hajar och andra hotade djur, och nedskräpning leder till förstörelse av marina ekosystem. Stora industriella fiskeflottor dammsuger haven på fisk samtidigt som kustnära samhällen som är helt beroende av småskaligt fiske för att överleva är de som drabbas hårdast. Haven hotas också av storskaliga industrier som oljeborrning till havs och djuphavsgruvdrift på tidigare orörda och outforskade havsbottnar.

Läs mer om problemen

Hur räddar vi haven?

Greenpeace jobbar för att skydda stora marina områden som havsreservat, förbjuda destruktiva fiskemetoder och överfiske, minska plastföroreningar, stoppa ny oljeborrning till havs och för en avveckling av fossila bränslen.

Att skapa helt skyddade områden till havs är ett av de bästa sätten att ge havet och dess biologiska mångfald en möjlighet att återhämta sig. Men då krävs det att dessa områden inte bara är skyddade på pappret, utan också får ett verkligt fungerande skydd från fiske och destruktiva industrier som djuphavsgruvdrift och oljeborrning. Vi behöver skydda minst 30 procent av haven till 2030, både nationellt och globalt för att säkra havens ekosystem.

Det krävs att vi förändrar vår relation till haven. Vi måste gå från ett överutnyttjande av haven till ett system där vi inte tar mer än vad haven kan avvara och istället bidrar till att återskapa och bibehålla artrikedom och friska ekosystem.

Dykare med Greenpeacebanner över koraller vid Hook Island på Stora Barriärrevet

Vad gör Greenpeace för haven?

Greenpeace arbetar ofta tillsammans med forskare för att skydda haven genom att uppmärksamma ny forskning om olika miljöproblem och sätta press på politiker för att förhindra överfiske och destruktivt fiske. Men även utöva påtryckningar mot fossilindustrin för att stoppa oljeborrning till havs och företags spridning av onödig plast. Greenpeace har flera skepp som ständigt patrullerar världshaven och bedriver forskning, dokumenterar övergrepp till havs och genomför aktioner för att exponera och stoppa de som förstör livet i haven.

Utforska andra ämnen