Energi

För att klara klimatkrisen måste vi fasa ut fossila bränslen, byta till förnybar energi och minska vår energiförbrukning. Den mest klimatsmarta energin är den vi inte förbrukar.

Aktivister som hänger med en banderoll som säger Coal: gone with the wind. I bakgrunden syns ett vindkraftverk i soluppgång.

75 %

av alla växthusgasutsläpp kommer från fossil energi

7 miljoner

människor väntas dö i förtid årligen på grund av fossila utsläpp

100 000 år

måste ett slutförvar av radioaktivt kärnavfall kunna hållas säkert från omgivningen

Oljeplattformar i solnedgång till havs

Problemet

Dagens samhälle är beroende av stora mängder energi för att producera varor och tjänster för konsumtion. Det gäller allt från resor till TV-apparater och kläder. En strävan efter ständig ekonomiskt tillväxt kräver allt mer energi. Det finns i princip ingen energikälla som inte medför någon form av negativ konsekvens. Därför måste vi minska och effektivisera vår energiförbrukning. Idag handlar väldigt många klimatinsatser om att framställa ny “grön” energi, men den mest klimatsmarta energin är den vi inte förbrukar.

Att bara byta ut fossil energi mot förnybar energi, såsom biobränslen och elda på som vanligt, räcker inte. För klimatet är det avgörande att vi snabbt fasar ut energianvändning som orsakar utsläpp av växthusgaser. Att endast fokusera på att byta energislag åtgärdar inte grundproblemet: att vi använder för mycket av jordens resurser och förorenar både miljön och klimatet för att upprätthålla vår överkonsumtion.
Vi måste minska behovet av energi. Att skjuta detta framför oss med hjälp av bioenergi, biobränslen, industriell koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS, kärnkraft eller andra falska lösningar som kallas förnybara eller utsläppsfria stjäl bara tid och resurser från den nödvändiga omställningen mot ett energisnålt samhälle.

Läs mer om energi

Vad vi gör

Greenpeace kämpar för att få ett slut på alla energiprojekt som förstör miljön och klimatet och för att ställa de som förorenar till svars. Vi har länge kämpat mot fossilindustrin och kärnkraftsindustrin och stöttat övergången till förnybara, hållbara och rättvisa energikällor. I Sverige kämpar vi för en energieffektivisering och för att våra politiker och företag ska sluta satsa på falska lösningar, som exempelvis ohållbar bioenergi, kärnkraft och industriell koldioxidinfångning, så kallad CCS, som bara förlänger vårt beroende av förbränning.

Vi måste sluta med falska lösningar. För den nödvändiga omställningen till ett hållbart energisystem måste vi se till samhället som helhet och säkerställa att teknikval och stora satsningar inom vissa sektorer inte försvårar för andra delar av samhället att ställa om. Idag satsar Sverige stort på bioenergi och biobränslen. Bioenergi släpper ut mycket koldioxid och kräver stora mängder råvaror från skog och mark. Vi skövlar helt enkelt skog för att bränna upp den, på samma sätt som vi exploaterat mark- och havsbottnar på jakt efter olja som vi sedan bränt upp. Det utgör både ett hot mot klimatet och den biologiska mångfalden, samtidigt riskerar det att förhindra omställningen från betong till trä i byggsektorn. En omställning som också är nödvändig eftersom betong har väldigt höga utsläpp.

Vi behöver en systemförändring där vi börjar med att:

– Prioritera energieffektivisering

– Överge falska lösningar om enkla övergångsteknologier som biobränslen, bioenergi, industriell koldioxidinfångning, så kallad CCS, kärnkraft etc.

– Fasa ut förbränning. Det är inte hållbart att bränna upp resurser, vare sig olja, sopor eller skog.

Klättrare med banderoll som säger Shell stop burning our future
Utforska andra ämnen