Publikationer

Certifiering har inte skyddat skogen

mars 2021

I en ny rapport från Greenpeace International visar att certifiering är ett otillräckligt verktyg för att ta itu med global förstörelse av skog och ekosystem.

Den svenska skogen

februari 2021

Levande skogar är nödvändiga för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd. Om vi fortsätter exploatera och förstöra…

30×30: En plan för havsskydd

april 2019

Denna studie om havsreservat kartlägger hur vi kan skydda 30 procent av världens hav till 2030, ett mål som forskare menar är väsentligt för att skydda liven i haven och…

Svensk skog tillhör det skogsområde som lagrar mest kol i världen

juli 2018

Idag lanserar Greenpeace International en forskningssammanställning som visar att det norra skogsbältet där de svenska skogarna ingår lagrar mer kol än Amazonas. Det norra skogsbältet som sträcker sig från Ryssland…

Licence to Krill: det antarktiska fisket som döljs under ytan

mars 2018

Greenpeace-utredning avslöjar hur företag som bedriver krillfiske hotar näringskedjan i den antarktiska oceanen genom att expandera sin verksamhet in i känsliga områden. Ofta används också fiskemetoder som kan skada både…

Sammanställning av inventeringsresultat av avverkningsanmälda skogar inom värdetrakter

februari 2018

Detta är en sammanställning av Greenpeace undersökningar av sju värdetrakter i Jämtland och Västernorrland utförda mellan mars och september 2017. Syftet med besöken till värdetrakterna var att undersöka hur de…

Staten, kapitalet och oljan – Hur investerar staten din pension?

december 2017

Varje svensk äger 1300 kronor i verksamheter som bidrar till att driva på klimatförändringar och extremväder, visar nya beräkningar som Greenpeace har gjort. Genom Första till Fjärde AP-fonderna har närmare…

Global strålkastare på svenskt storbolag: Greenpeace International visar hur Essity exporterar skogsskövling

september 2017

2017-09-27. Greenpeace International publicerar i dag en rapport som visar hur det svenska företaget Essity driver på förstörelsen av skyddsvärda skogar i det norra skogsbältet i Sverige, Finland och Ryssland.

Rädda mångfalden av liv i skogen

februari 2017

Mer skog måste skyddas i Sverige. Det skydd som finns räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål eller för att uppfylla internationella åtaganden. Vi…

Certifying Destruction

februari 2014

Palmoljesektorn var den enskilt största orsaken till att regnskog skövlades i Indonesien mellan 2009-2011 och står för ungefär en fjärdedel av landets avskogning. Greenpeace rapport Certifying Destruction visar att en…

Allmänheten betalar katastrofnotan – kärnkraftsindustrin slipper ansvar

februari 2013

Allt sedan kärnkraft började användas för att producera elektricitet för 60 år sedan har kärnkraftsbolagen skyddats från ansvaret att betala kostnaderna för olyckor, fel eller brister de orsakar. Regeringar har…

The Advanced Energy [R]evolution – a sustainable energy outlook for Sweden

oktober 2011

Sverige har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett helt förnybart energisystem. Redan idag har vi en hög andel förnybar energi i energisystemet och den största energikällan i…

Dirty Laundry 2: Hung Out to Dry

augusti 2011

En rapport som visar att flera stora internationella klädmärken, däribland Adidas och H&M, inte har kontroll över vilka miljögifter som används i deras produktionskedjor och smutsar ner våra vatten.

Driving to destruction

november 2010

Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU – An Analysis of the National Renewable Energy Action Plans

Swimming in Chemicals

augusti 2010

For many years there has been growing concern over the manufacture and use of hazardous chemicals, and over the presence of many of these chemicals in the environment as a…

Cool Farming (sammanfattning): Jordbrukets klimatpåverkan och potentialen att minska dess utsläpp

januari 2008

Jordbruket är en av de största orsakerna till utsläpp av växthusgaser. Greenpeace nya rapport ”Cool Farming” beskriver den destruktiva tillämpningen av industriellt jordbruk och presenterar genomförbara lösningar för att hjälpa…

Palmolja – otankbart

september 2007

Därför är OKQ8:s nya palmoljediesel ingen bra lösning.