Två företag och två väldigt olika sätt att reagera på konsumenters uppriktiga oro. Det ena företaget ger tydliga löften och sätter ambitiösa tidsfasta mål medan det andra fortsätter som om inget hänt. Det är skillnaden på Mars och Cloetta.

Igår lovade Mars att se till att ta bort all smutsig palmolja från deras produkter till och med slutet av 2015. Människor som du har meddelat Mars att de vill att produkterna de köper ska tillverkas utan att tigrar och orangutanger förlorar sina hem och utrotas. När alla går samman och kräver samma sak blir det resultat. Mars har anslutit sig till en växande skara företag som lovat att rensa upp i sina leverantörskedjor: Nestlé, Unilever  L’Oreal, Kellog’s.

Detta borde få Cloetta att vakna.

Ända sedan vi avslöjade hur Cloetta köper palmolja från bolag som skövlar regnskog har företagets talespersoner inte kommit med någon hållbar lösning på problemet, utan skjuter på möten och har till och med hotat oss med advokater. De påstår att de vill stödja “hållbar” produktion av palmolja men ju fler företag som antar ambitiösa policys mot skogsskövling desto svagare verkar Cloettas löften.

Regnskogsskövling i Indonesien

Så vad borde Cloetta göra?

Cloetta måste följa andra företags exempel, som Nestlé, Unilever, L’Oreal, och nu Mars, och anta ambitiösa och tydliga policys mot skogsskövling. Dessa företag har insett att den organisation som Cloetta förlitar sig på för att certifiera “hållbar” palmolja – RSPO – inte är tillräcklig.

Det är dags för Cloetta att själva ta ansvar för regnskogen och anta en policy med nolltolerans mot skogsskövling. Tala om för Cloetta att du vill att produkter som Kexchoklad blir tigervänliga.