#StödOss

Stöd oss

Engagera dig

Globalt står köttindustrin som den ser ut idag för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser. Den orsakar avskogning, utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, utarmar planetens resurser av bördig jord och friskt vatten, och förorenar vattandrag. Under de sista decennierna har en ökande köttkonsumtion också blivit en av orsakerna till ett antal växande folksjukdomar i vissa delar i världen, däribland i Sverige. (livsmedelsverket

Vad har Sverige med det globala snittet att göra då? Jo, Sverige bidrar mycket mer till klimatkrisen än många fattigare länder, speciellt när det gäller vår köttkonsumtion. Men vi har inte alltid ätit så här mycket kött, till exempel äter vi 50 procent mer kött idag än vad vi gjorde på 90-talet, vilket innebär 86 kg per person och år. (jordbruksverket) I Sverige har vi dessutom ett levnadssätt som kräver resurser motsvarande 4,2 jordklot. Våra matvanor som de ser ut idag är en stor bidragande faktor till detta eftersom det går åt tio gånger så mycket resurser att producera ett kilo köttprotein som motsvarande mängd växtbaserad protein.

I Sverige importerar vi idag ungefär hälften av allt det kött vi äter. I vissa av de länder vi importerar från genererar innebär produktionen en högre klimatbelastning än i andra., men även i Sverige har köttproduktionen negativa miljökonsekvenser. Naturvårdsverket skriver i sin uppföljning av miljömålet “Ett rikt djur och växtliv” att ett av hoten mot målet är ett intesivt jord och skogsbruk (Naturvårdsverket). Majoriteten av fodret som djur äter odlas enligt konventionella metoder, som utarmar den biologiska mångfalden och skapar övergödnings- och klimatproblem (SNF). Betesdjur skiljer sig från de som matas med kraftfoder, men eftersom det både är en del av djuren som får gå på naturbete och dessutom gör de det under en kort period varje år. Vi tror på och jobbar för en framtid med en blomstrande jordbrukssektor som jobbar med planeten istället för mot den.

Greenpeace konstaterar i rapporten Less is More att för att ha en chans att nå uppsatta klimatmål måste den svenska köttkonsumtionen minska med minst 50% till 2030. Det låter ambitiöst, men det innebär att vi går från 1,65 kg kött per vecka till 825 gram. Vill vi hejda klimatkrisen och den globala upphettningen krävs samhällsförändrande beslut. Med ditt och mitt och många andras engagemang är det dessutom fullt möjligt!

 

Vad är det som behöver göras?

Det som behöver hända är en halverad global köttproduktion och konsumtion till 2050. 50% av produktionen och konsumtionen av kött och mejeriprodukter från 2050 är baserad på ett globalt genomsnitt. Den nuvarande nivån på köttkonsumtionen i många rikare länder är betydligt högre än det globala genomsnittet, i Västeuropa är den 85 kilo per person och år medan den i andra delar av världen ligger på 16 kilo per person och år.

De sista åren har köttätandet minskat något i Sverige, och en undersökning visar att var tionde svensk är vegetarian eller vegan (Jordbruksverket). Samtidigt har det aldrig varit så enkelt att äta växtbaserat. Vi är på väg i rätt riktning, men för att nå våra klimatmål måste vi växla upp! Forskning har visat att det i särklass mest effektiva sättet att förändra konsumtionsmönster hos en befolkning är genom politiska styrmedel, det vill säga att göra det enkelt och billigt att välja rätt och svårare och dyrare att välja fel (SNF).

 

Vad är det som krävs för att skapa förändring?

Klimatkrisen kräver att alla sektorer i samhället ställer om, det gäller också jordbruket. För att få till en förändring i samhället behöver vi både nationella och internationella regler och avtal som starkt reglerar utsläppen.

 

Här är några idéer på hur du kan skapa förändring

– Dra ner på din personliga konsumtion av kött och mejeriprodukter

– Utmana vänner och familj till att äta mindre kött

– Ställ krav på dina politiker -kräv exempelvis en köttfri dag, vecka, eller till och med månad

– Skriv under vår namninsamling så sätter vi press på politikerna tillsammans

– Engagera dig för klimatet

 

Läs mer från oss

Vår globala hemsida 

Vår globala rapport på köttkonsumption 

Vår globala rapport på hur köttproduktion bidrar till skogssövling 

 

Läs mer från externa plattformar

The Guardian sammanfattar en vetenskaplig artikel från tidskriften Nature som beskriver behovet av en omställning till mer grönt på tallriken för klimatets skull.