Greenpeace activists hang a 800-square foot (74 square meter) cloud-shaped banner outside of Amazon.com’s new headquarters, and across the street from Microsoft offices, reading ”Amazon, Microsoft: How Clean is Your Cloud?” Greenpeace demands that the companies switch from coal to renewable energy sources to power their cloud computing data center.

Greenpeace har under flera år drivit på för att IT-branschen ska minska sitt klimatavtryck och göra sig av med fossila bränslen. Det är en kampanj som har gett resultat, flera av bolagen har efter påtryckningar tagit flera steg framåt, distanserat sig från olje- och gas och till exempel åtagit sig att driva sin verksamhet med förnybar energi.

Men även om själva techbolagen i sig själva antagit klimatåtaganden så visar en ny rapport av Greenpeace att bolag som Microsoft, Google och Amazon alla är involverade i att underlätta för några av världens allra smutsigaste oljebolag att utvinna mer klimatskadlig olja och gas ur mark och havsbotten.

Hur går detta ihop?

Oljejättarna genererar och använder stora mängder data i varje steg av sin verksamhet, från exploatering och utvinning till transport, lagring och slutligen raffinering och försäljning av olja och gas.

Att hitta en brunn för att borra efter olja är en osäker och ibland resultatlös process. Här kommer IT-bolagen in och med 3D-modellering och artificiell intelligens så hjälper de oljejättarna att hitta oljan de söker efter. IT-bolagen hjälper också till att bygga en ”open data platform” för oljebranschen som de hoppas ska göra det lättare för dem att mer effektivt hitta nya oljedepåer.

Medan Microsoft, Google och Amazon alla har åtaganden att minska sina egna koldioxidutsläpp och investera i förnybar energi, undergräver de dessa mål genom att underlätta för ny olje- och gasutvinning, som i sig låser fast världen vid större koldioxidutsläpp och försenar den nödvändiga energiomställningen till förnybar energi.

Med mindre än tio år kvar för att dramatiskt minska utsläppen och därmed för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna bidrar teknikföretagen istället till att accelerera klimatkrisen. Greenpeace kräver att Microsoft, Google och Amazon upphör med affärsöverenskommelser med fossiljättar som bidrar till en expansion av fossilindustrin och dess verksamhet och därmed eldar på klimatkrisen.

Du kan hjälpa till – skicka ett brev till techbolagen och uppmana dem att sluta samarbeta med oljejättarna!