Norges regering meddelade idag att den beslutat att den norska oljefonden ska sälja aktier i bolag som exploaterar och producerar olja och gas. Beslutet, som ska behandlas av Stortinget, innebär att man säljer 134 bolag till ett värde av omkring 70 miljarder norska kronor, bland annat svenska Lundin petroleum.

Här kan du läsa Norska Greenpeace pressmeddelande: http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2018/Oljefondet-ut-av-olje-og-gass/

– Beskedet är ytterligare en spik i kistan för fossilindustrin och ett välkommet första steg som måste följas av flera. Att världens största offentliga pensionsfond säljer av olje- och gasbolag måste naturligtvis få konsekvenser även för de svenska AP-fonderna, som även de investerar tungt i olje- och gasindustrin, säger Rolf Lindahl talesperson för klimat- och energifrågor på Greenpeace Sverige.

– Förslaget, att divestera från bolag som exploaterar olja och gas är ett viktigt steg i rätt riktning. Det visar med tydlighet att denna typ av investeringar inte är begränsade till klimatskada utan också utgör betydande finansiella risker, säger Rolf Lindahl

– Ett av bolagen som påverkas är Lundin Petroleum, ett oljebolag som är känt för sina aggressiva exploaterings- och expansionsplaner. Svenska staten måste nu förbjuda exempelvis AP-fonderna att investera i denna typ av bolag. Vi har ju som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Då är det fullkomligt orimligt att fortsätta investera i oljevärstingar som till och med ratas av oljelandet Norge, säger Rolf Lindahl

Listan över bolag som kommer att säljas varav flera återfinns i AP-fondernas portföljer
https://www.regjeringen.no/contentassets/d46151e0df8a4a73887e16862e7ffde7/ftse_russellglobal_oilgas.pdf

Kontakt

Talesperson för energi- och klimatfrågor
Rolf Lindahl
rolf.lindahl@greenpeace.org
+46 70 397 58 70

Kommunikationsansvarig
Markus Mattisson
markus.mattisson@greenpeace.org
+46 (0)70 397 66 72