#StödOss

Stöd oss

Engagera dig

Öppet brev till Stefan Löfven inför statsministerns besök vid Internationellt Arktiskt Forum i Sankt Petersburg

Stockholm 2019-04-02

Hej Stefan,
Det har aviserats att du kommer att delta vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg den 9 april, där temat är hållbar tillväxt i den arktiska regionen. Vi förstår att du ska också ska ha ett bilateralt möte med president Vladimir Putin, vilket vore en fantastisk möjlighet att uppmärksamma honom på det arbete som just nu pågår för att få till ett akut skydd för våra världshav och där Rysslands roll är oerhört viktig.

Besöket infaller bara några dagar efter den senaste rundan i FN:s förhandlingsprocess för skapandet av ett nytt regelverk för att skydda livet i havet, ettAvtal om skydd av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion”, vilket även kallats “ett Parisavtal för haven” och som kan ge våra hav det omfattande skydd de behöver.

Avtalet syftar till att skapa ett system för ett storskaligt skydd av marint liv i internationellt vatten, vilket idag inte är möjligt, eftersom regleringen sker på en sektor-baserad och regional nivå.

En stor del av den arktiska regionen består av just internationellt vatten – de centrala delarna av Norra Ishavet ligger utanför alla länders nationella jurisdiktion. I samband med att regionens istäcken minskar i allt högre grad till följd av klimatförändringarna, blir hoten mot livet i dessa känsliga vattnen allt mer påtagliga. Behovet av ett starkt skydd är därför akut.

Det är därför fullt rimligt  att mötet, inom ramarna  av Internationellt Arktiskt Forum, där temat är hållbar utveckling,  inkluderar en diskussion om ett starkt global avtal för skydd av biologisk mångfald på internationellt vatten.

Till skillnad från andra progressiva länder, har Sverige hittills varit relativt återhållsamma i sina diplomatiska ansträngningar för att få till stånd ett starkt globalt havsavtal.

Den 25 mars meddelade Frankrikes president Macron och Kinas president XI Jinping att de båda länderna kommer att ”stärka kommunikation och samarbete inom ramen för FN:s förhandlingar om ett internationellt avtal om bevarandet och hållbart nyttjande av den marina biologiska mångfalden i havsområden utanför nationell jurisdiktion och aktivt bidra till avtalets slutförande”.

Med sitt rykte som en förkämpe för den marina miljön har Sverige bättre förutsättningar än många andra länder att driva denna fråga. Sådana ansträngningar är högst önskvärda för att säkerställa att avtalet blir tillräckligt starkt.

Vi uppmanar därför dig att ta upp denna fråga både under allmänna diskussionen i plenum på Internationellt Arktiskt Forum den 9 april, och i synnerhet under det bilaterala samtalet med Rysslands president Vladimir Putin.

Med vänliga hälsningar,

Frode Pleym
Sverigechef

Dima Litvinov
Kampanjledare för havsfrågor